Geen objecten gevonden

Internationalisering: wereldmacht Europa?

11-12-2020

Hoe gaat internationalisering in het onderwijs er na corona uitzien? Nuffic waagt een poging tot duiding met een scenariostudie.

 

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Recent bracht het instituut een studie uit met vier mogelijke scenario’s over hoe de internationalisering er in de wereld, en Nederland, mogelijk uit komt te zien na de coronapandemie.

 

Wereldmacht Europa

De scenario’s worden geschetst aan de hand van stellingen over de toekomstige toestand in de wereld. Het mooiste scenario voor ons is ongetwijfeld ‘Wereldmacht Europa’, dat kan voortkomen uit zekerheid rond coronamatregelen en de snelle komst van een vaccin in combinatie met succesvolle internationale samenwerking. In dat geval begint de economie weer snel te groeien en keert de mobiliteit onder internationale studenten snel terug. Omdat nog wel wat onzekerheid bestaat over gezondheidszorg en coronamaatregelen in onze contreien, zal mogelijk een deel van de studenten uit Azië liever in hun eigen land blijven studeren. Maar vanwege die succesvolle internationale samenwerking valt dat weer te compenseren met studenten uit Europa.

 

Nederland oh Nederland

Wat minder gunstig is het scenario dat Nuffic schetst bij de snelle komst van een vaccin, echter in combinatie met her en der optredende nationalistische tendensen: ‘Nederland oh Nederland’. Economieën van afzonderlijke landen zullen weliswaar snel herstellen, maar door nationalistisch beleid wordt het voor studenten een stuk lastiger om een studie in het buitenland te gaan volgen. De totale internationale studentenstroom zou in dat geval wel weer herstellen, maar niet tot het oude niveau en in Nederland zullen we in elk geval minder studenten van buiten Europa krijgen.

 

De eeuw van Azië

In een ander – voor ons - weinig rooskleurig scenario krijgen Aziatische landen mondiaal snel economische macht en blijven studenten daar. Nuffic ziet ‘De eeuw van Azië’ ontstaan als een vaccin te lang op zich laat wachten en er veel onduidelijkheid is over coronamaatregelen gecombineerd met internationale samenwerking. Een diepe, lange economische crisis laat internationale studentenstromen instorten, al wordt er internationaal hard samengewerkt om de klappen op te vangen. De economische macht verschuift snel naar het Oosten, omdat Aziatische landen sneller herstellen door adequate corona-ingrepen. In veel van die landen is bovendien flink in eigen onderwijs geïnvesteerd, waardoor studenten minder vaak naar het buitenland gaan. 

 

Build the Wall

Goed voor het mbo en hbo in Nederland, maar heel wat minder voor de wereld in het algemeen is het scenario ‘Build the Wall’. Nuffic ziet het ontstaan bij een steeds opvlammend coronavirus door de late komst van een vaccin in combinatie met nationalistische tendensen. Er is sprake van veel maatschappelijke onzekerheid en internationale mobiliteit wordt heel moeilijk. Ruzie over internationale samenwerking en de oplossing van economische crises en geopolitieke spanningen zorgen voor sterk nationaal opererende landen. Die landen houden zich vooral met de eigen sores bezig en niet met internationale samenwerking. Dat dat weinig goeds voorspelt voor de internationale studentenstromen laat zich raden. Maar Nuffic denkt dat het wel leidt tot een herwaardering van ‘made in The Netherlands’ en beroepsopleidingen in eigen land: mbo en hbo.

 

Discussie over keuzes

De studie is vooral bedoeld als discussiestuk voor iedereen die zich met internationalisering bezighoudt. Nuffic geeft ook voorzetten voor uiteenlopende ‘no-regret-keuzes’, te maken aan de hand van de scenario’s, ondanks een onzekere toekomst. Bij voorkeur in lijn met alle vier de scenario’s. De aard ervan zal volgens Nuffic verschillen per context, per instelling en per onderwijssector. De keuzes hebben betrekking op digitalisering, Aziatische partnerschappen, voorbereidingen op een economische crisis, Europese samenwerking, inclusie en duurzaamheid en zelfredzaamheid.

Wie erover mee wil denken: de studie is hier te lezen. https://www.nuffic.nl/publicaties/grip-op-onzekerheid

 

Deel deze pagina