Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Internationale studenten in coronatijd

Leestijd: 4 min

Tijdens de coronaperiode zijn veel internationale studenten teruggekeerd naar huis, maar zit een aanzienlijk deel nog in hun studentenwoning. DUWO ontving signalen dat deze groep overgebleven internationale studenten het moeilijk heeft en vroeg Youngworks om te onderzoeken hoe het met ze gaat. Wat zijn de behoeften van internationale studenten en hoe kan DUWO hierbij een rol spelen? Youngworks interviewde 16 internationale studenten om dat uit te vinden.

Redelijk staande

Qua basale levensbehoeften houden de studenten zich redelijk staande. Ze hebben een dak boven hun hoofd, doen hun boodschappen bij de supermarkt en ervaren geen directe financiële nood. Ook kunnen ze hun studie thuis voortzetten; ze volgen online colleges en werkgroepen of schrijven aan hun scriptie.
Wel heeft een deel zorgen over de nabije toekomst. Sommige studenten zouden in de zomer terugkeren naar huis, en weten niet of dit doorgaat. Ze vragen zich af hoe het verder gaat qua huisvesting als ze genoodzaakt zijn om in Nederland te blijven. 

Gebrek aan informatie over maatregelen in combinatie met onbegrip

Hoewel alle studenten het gebrek aan sociaal contact zwaar vinden, is er een groep die zichzelf onnodig veel afzondert door onzekerheid over wat er kan en wat veilig is. Sommigen doen dit om gezondheidsredenen, zoals astma, maar bij de meesten komt de sterke isolatie voort uit een gebrek aan informatie over de maatregelen in Nederland, alsook uit onbegrip voor die maatregelen. De Nederlandse aanpak lijkt in vergelijking met thuislanden als Italië of China nogal laconiek.

Behoefte aan praktische tips

De meest basale informatie over Covid-19 en maatregelen bereikt de studenten via de Engelstalige site van het RIVM en de Facebook-pagina van de NOS. Ze kennen dus de officiële richtlijnen, maar missen de meer ‘secundaire’ nieuwsberichten waarin deze worden besproken, geduid en vertaald. Hierdoor missen ze context: Wat zei Rutte hierover in de persconferentie? Wat is de beste manier om te blijven hardlopen? Is het OK om met vrienden in het park af te spreken?
De studenten ontvangen ook nieuwsbrieven van hun universiteit, maar de rolopvatting en toon verschilt sterk tussen onderwijsinstellingen, van feitelijk en zakelijk tot ondersteunend en persoonlijk.

Verschil in houding leidt soms tot frictie

Veel studenten leven samen in units waar ze voorzieningen delen, zoals gang, tuin en soms ook de keuken of een gemeenschappelijke ruimte. Op sommige units vindt op harmonieuze en communicatieve wijze versoepeling van de regels plaats en focust men op wat wel nog kan.  Bij andere units leiden onderlinge verschillen in houding tot fricties, over schoonmaken of vrienden ontvangen, met het gevolg dat sommige studenten zich nog geïsoleerder en eenzaam voelen.

Rol voor DUWO

We hebben de studenten gevraagd welke rol zij weggelegd zien voor DUWO in deze tijd. Dat leidde tot een aantal inzichten.

Juist nu iedereen veel thuis zit, is het belangrijk dat de basisvoorzieningen op orde zijn en reparaties snel gedaan worden.

Studenten vinden het vooral belangrijk dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de regels zijn, bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke ruimten.

Op de vraag of er voor DUWO een rol is weggelegd om de onderlinge interactie te stimuleren, reageert een groot deel in eerste instantie positief, maar scoort dit idee laag op haalbaarheid. In theorie lijkt het een leuk idee, maar (online)activiteiten met (semi-)onbekenden komen doorgaans niet goed van de grond.

De studenten zijn overwegend positief over het idee van een speciale nieuwbrief namens DUWO voor internationale studenten, met links naar bruikbare informatie en nieuwsbronnen, en praktische tips en tricks. Een extra nieuwsbrief kan anders en leuk zijn, vooral door goede tips en tricks over hoe je kunt samenwonen met anderen en over socializen op een veilige manier. Daarnaast geeft het studenten ook het gevoel dat DUWO naar hen omkijkt.

Vervolgstappen

Op basis van de adviezen is DUWO aan de slag met de organisatie van een online spreekuur, wordt gewerkt aan een specifieke nieuwsbrief voor internationale studenten en gaan beheerders inventariseren wat er binnen gebouwen op korte termijn met welke aanpassingen wel mogelijk is. 

Meer weten over het onderzoek? Download de rapportage hier.

 

Nieuwsoverzicht