Geen objecten gevonden

Internationale student levert schatkist winst op

26-09-2019

Uit onderzoek blijkt dat internationale studenten de schatkist winst opleveren. Ze brengen veel meer op dan ze kosten.

 

Een studie van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat een buitenlandse student uit een Europees land de Nederlandse economie met 5 tot 17 duizend euro spekt. Internationale studenten van buiten Europa leveren de schatkist zelfs nog veel en veel meer winst op: 69 tot 74 duizend euro. Het CPB onderzocht wat voor effecten de toestroom van buitenlandse studenten naar universiteiten, hogescholen en mbo tussen 2006 en 2017 op de Nederlandse economie had. Daarbij werd gekeken naar kosten voor opleiding, sociale zekerheid en zorg, in hoeverre internationale studenten na hun studie in Nederland gaan werken en naar afgedragen premies en belastingen. Dan blijkt dat iedere buitenlandse student de overheid veel geld oplevert, met een enorme uitschieter naar boven als het gaat om studenten van buiten Europa.

Techniek en natuurwetenschappen

Dat niet-Europese studenten zo goed zijn voor de economie komt doordat ze zelf de volledige kosten van hun studie moeten betalen. Anders dan bij Nederlandse en Europese studenten draagt de overheid daar niet aan bij.

Bovendien zoeken deze studenten na afstuderen vaker werk in Nederland (bijna de helft blijft), vooral als ze een technische of natuurwetenschappelijke studie hebben gevolgd. Juist aan afgestudeerden in die richtingen is in ons land veel behoefte, omdat immers steeds minder Nederlandse studenten daarvoor kiezen.

Voor buitenlandse studenten van binnen Europa geldt dat allemaal niet. Ze betalen hetzelfde collegegeld als Nederlandse studenten en de rest wordt bijgepast door de overheid. De meeste gaan terug naar hun eigen land om daar een baan te zoeken. Maar ondertussen betalen ze wel belasting. Voldoende om toch nog een flinke bijdrage aan de schatkist te leveren.

Duitsland

In 2017 volgden 76 duizend internationale studenten een studie in Nederland, een verdubbeling sinds 2006. Een kwart van de studenten aan universitaire masteropleidingen is buitenlands. Aan bijvoorbeeld hbo-bacheloropleidingen zijn het er aanmerkelijk minder: 6%. Bij de hbo- en wo-bachelorstudies komt ongeveer een vijfde deel van de studenten van buiten Europa, bij de masteropleidingen ongeveer een derde. Ondanks al deze studenten uit verre landen, komt toch nog het grootste deel van de buitenlandse studenten in Nederland uit buurland Duitsland.

‘Interculturele vaardigheden’

Het CPB-onderzoek geeft ook aandacht aan de kritiek die afgelopen jaren op de groei van het aantal  buitenlandse studenten klinkt. Zelfs in onderwijskringen is al aangegeven dat er mogelijk een rem op de groei moet komen. Internationale studenten zouden onder meer de kwaliteit van het onderwijs bedreigen (steeds meer studenten per docent) en studieplekken én studentenwoningen innemen van Nederlandse studenten. Het CPB zet daar tegenover dat alle studenten dankzij de internationalisering uit een breder scala aan opleidingen kunnen kiezen en dat onderwijsinstellingen een grotere potentiële afzetmarkt hebben. Positieve effecten kunnen bijvoorbeeld ook zijn dat ‘Nederlandse studenten zich optrekken aan goede buitenlandse studenten of dat beide groepen interculturele vaardigheden opdoen die van pas komen op de arbeidsmarkt’.

Voor DUWO

Voor DUWO is het onderzoek van belang omdat zij een belangrijke leverancier van huisvesting voor internationale studenten is. Dat gebeurt vooral via contracten met de onderwijsinstellingen. Om de groei van het aantal buitenlandse studenten op te vangen werd het aanbod voor die doelgroep in de afgelopen vijftien jaar jaarlijks fors verhoogd. Momenteel gaat het om een aanbod van ca. 8.000 woningen, bijna een kwart van het totaalaanbod.

 

Deel deze pagina