Geen objecten gevonden

Hoop voor Kronenburg: Hugo de Jonge wil de mogelijkheden opnieuw bekijken

05-07-2022

Minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting heeft toegezegd de mogelijkheden voor 2.500 studentenwoningen op Kronenburg in Amstelveen opnieuw te gaan bekijken. In mei besloot de Raad van State nog dat de woningen er niet mogen komen omdat de locatie onder de aanvliegroutes van Schiphol ligt.

 

NH Nieuws meldt dat de minister het besluit van de Raad van State ‘teleurstellend’ vindt. Ook de Tweede Kamerfractie van D66 meent dat er vanwege de plannen voor de krimp van Schiphol opnieuw naar de bouw van de studentenwoningen moet worden gekeken. Minister De Jonge heeft nu beloofd dat hij met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat overleggen over wat er mogelijk is.  

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van dit ministerie stapte destijds naar de Raad van State om de bouw tegen te houden en kreeg daar gelijk. Het leverde enorme teleurstelling op bij  DUWO, de gemeente Amstelveen en studenten. DUWO is betrokken bij de planontwikkeling en bouw. Vooral de ligging van de bouwlocatie pal naast studentencampus Uilenstede, waar al 3.500 studenten wonen, leidde tot veel onbegrip.

‘Dat kan toch niet waar zijn’

De toezegging van de minister biedt nu de hoop dat de studentenwoningen alsnog kunnen worden gerealiseerd. NH Nieuws citeert De Jonge: “Het wil er bij mij niet in dat er een concreet plan ligt, een concrete investeerder is, een enorme behoefte is aan studentenwoningen, dat dan computer says no het eindpunt is. Dat kan toch eigenlijk niet waar zijn.”  

 

Deel deze pagina