Geen objecten gevonden

Het leenstelsel gaat nog niet op de schop

25-09-2019

Het zag er heel even naar uit dat het leenstelsel misschien zijn langste tijd had gehad. Maar het blijkt vooralsnog ijdele hoop. Lastig voor alle thuiswonende studenten die misschien toch eens op kamers wilden gaan…

 

Afgelopen maanden leek het erop dat het sociaal leenstelsel misschien op de schop zou gaan. Groen Links, eerder betrokken bij de invoering, trok er de handen vanaf. En recent verklaarde ook de PvdA geen voorstander meer te zijn. Met eerdere tegenstanders CDA en ChristenUnie mee is er daarmee een Kamermeerderheid voor afschaffing. Tijdens de Algemene Beschouwingen, meteen na Prinsjesdag, bleek zelfs dat coalitie- en oppositiepartijen samen wilden nadenken over een alternatief voor het leenstelsel. Tot premier Rutte een dag later sprak namens het kabinet: het leenstelsel blijft voorlopig.

Later op kamers door leenstelsel

Het sociaal leenstelsel, verguisd door studenten en een meerderheid in de Tweede Kamer, werd in 2015  ingevoerd ter vervanging van de basisbeurs. Kritiek kwam niet alleen van studentenorganisaties, maar ook van politici en elders uit de maatschappij. Het leenstelsel zou studenten financiële problemen bezorgen, nu of later als ze met rente moeten terugbetalen. Veel studenten zouden er (meerdere) bijbanen op na moeten houden om rond te komen, wat voor slechtere studieprestaties en hoge werkdruk zou zorgen. Het zou jongeren uit armere gezinnen weerhouden van een studie. Afgestudeerde studenten die een huis willen kopen, zouden moeilijker een hypotheek krijgen. En een vaststaand feit: studenten blijven na invoering van het leenstelsel langer thuis wonen. Dat bleek uit onderzoeken van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting en het CBS. In het jaar na de invoering van het leenstelsel ging het percentage studenten dat bij het begin van hun studie op kamers ging, zelfs met ruim de helft omlaag. In 2016 gingen studenten pas gemiddeld een jaar later op zichzelf wonen. En in 2017 was de gemiddelde leeftijd van een student die uit het ouderlijk huis vertrok 23,5 jaar. Ook uit enquêtes die DUWO onder studenten hield over hun wensen voor studentenhuisvesting blijkt dat het sociaal leenstelsel vaak als motief voor nog thuis wonen wordt gegeven.

300 euro minder dan bij basisbeurs

Voor studenten is het een tegenvaller. Ten tijde van de basisbeurs was studiefinanciering nog in de meeste gevallen een gift en afhankelijk van de woonsituatie. Wie op kamers woonde, kreeg een hoger bedrag dan wie nog thuis woonde. De Delftse studentenvakbond VSSD berekende destijds dat een uitwonende student daardoor 300 euro minder aan inkomsten had en een thuiswonende 100 euro.

Met name CDA en ChristenUnie willen regelrecht terug naar de vroegere basisbeurs. Dat is dus voorlopig niet aan de orde. Premier Rutte liet weten dat het volgende kabinet er maar mee aan de gang moet. Of het dan om een afschaffing of een herziening van het sociaal leenstelsel gaat, is afwachten.

Vraag

DUWO houdt de gang van zaken rond het leenstelsel vooral bij omdat die consequenties kan hebben voor de vraag naar studentenhuisvesting. Een afschaffing van het stelsel kan immers betekenen dat weer meer studenten op kamers zullen willen gaan. Studentenhuisvesters zullen daar niet onmiddellijk op kunnen inspelen, maar kunnen er wel rekening mee houden in hun planning of in de soort woningen die ze bouwen.  

 

Deel deze pagina