Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Helft internationals toch blij te zijn gekomen

Leestijd: 3 min

Ondanks de coronapandemie blijkt dat bijna driekwart van de in september 2020 in Nederland begonnen internationals zich blij, uiterst blij of neutraal voelt over hun besluit hier te zijn gaan studeren. De overige ondervraagden zijn er meer of minder ontevreden over dat ze hier aan een studie begonnen.

 

Die conclusie komt uit een onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. De organisatie deed ook vorig jaar al onderzoek naar het welbevinden van buitenlandse studententijdens in de coronapandemie. Ook werd toen (in het buitenland) onderzocht of die studenten nog wel in september 2020 voor studie naar Nederland zouden willen komen. Toen bleek dat veel van hen nog steeds graag wilden komen. En van degenen die dat inderdaad hebben gedaan, hebben de meesten kennelijk geen spijt van die beslissing, zo wordt duidelijk uit het recente onderzoek. Zo is de helft ronduit blij of zeer blij dat ze zijn gekomen. 23% staat neutraal tegenover hun komst afgelopen september, 15% heeft spijt te zijn gekomen en 10% zelfs zeer veel spijt. Over de studie-ervaring in Nederland in het algemeen bleek 60% tevreden tot zeer tevreden.

Gebrek aan rustige studieplek

Verder waren studenten die in het najaarssemester nog tenminste een kwart van hun lessen fysiek aan universiteit of hogeschool konden volgen het meest tevreden met hun situatie: bijna 50% toonde zich content. Van de studenten die meer of volledig online les kregen, was ruim 30% tevreden. Wel gaf tweederde van de ondervraagde studenten aan gebrek te hebben aan een rustige plek om te studeren.

Ontevreden over sociaal leven

En ondanks de flinke mate van tevredenheid met hun komst naar Nederland en hun studie-ervaring, blijken de meeste internationale studenten veel last te hebben van angsten, eenzaamheid en gebrek aan een sociaal leven.

Bijna 68% liet weten ontevreden of zeer ontevreden te zijn over hun sociale leven. Slechts 14 % gaf aan tevreden of zeer tevreden te zijn met hun sociale contacten. Die contacten vinden vooral plaats met familieleden thuis (ruim 70%) en met huis- en complexgenoten (60%). Iets minder dan de helft had regelmatig contact met studiegenoten en andere medestudenten. En dan had nog 23% contact met vrienden die ze in Nederland hadden gemaakt. Met studieverenigingen bleek slechts weinig contact.

Angst bestond vooral waar het de toekomstige professionele carrière, studieproblemen en vervolgonderwijs   aangaat.  

Persoonlijke onderwijsbetrokkenheid

In het onderzoek wordt Nederlandse onderwijsinstellingen geadviseerd zich in de toekomst onder meer te richten op zoveel mogelijk vormen van – ook offline - persoonlijke onderwijsbetrokkenheid, zoals bijvoorbeeld meer begeleiding en/of mentorschap en mogelijkheden voor samenwerking met medestudenten. De onderzoekers verwachten daarvan een onmiddellijke en positieve invloed op de tevredenheid van de studenten. Om het gebrek aan rustige studieplekken te helpen oplossen wordt aangeraden openingstijden van bibliotheken te verlengen en andere goed toegankelijke studieruimtes te creëren .

Het volledige rapport van het onderzoek is hier te lezen: https://www.nuffic.nl/en/publications/experience-international-students-dutch-higher-education-institutions-during-covid-19

 

Nieuwsoverzicht