Geen objecten gevonden

Haarlems college keurt Koepelplannen goed

14-11-2019

Het Haarlemse college van B&W heeft de ontwerpplannen voor het Koepelterrein goedgekeurd. DUWO gaat hier voor studentenhuisvesting zorgen.

 

Vandaag heeft het College van B&W van Haarlem een positief besluit genomen over het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige invulling van het terrein rond de Koepel, een voormalige strafgevangenis die wordt herontwikkeld. De stukken worden nu in de inspraak gebracht. Het Koepelgebouw zelf wordt getransformeerd tot een uitnodigend en bruikbaar gebouw, met daaromheen ruimte voor een campus, publiek toegankelijke binnenterreinen en ondersteunende functies als een hotel, een buurtwinkel en ontmoetingsruimten. Voor het terrein is nu ook een beeldkwaliteitplan gemaakt. Daarin zijn voorschriften en voorbeelden opgenomen voor de nieuwbouw en de publieke ruimten. De woningcorporaties DUWO en Elan Wonen werken aan de realisatie van studentenwoningen en compacte sociale huurwoningen. Parkeren gebeurt in de ondergrondse garage, die de HBB Groep voor eigen rekening en risico ontwikkelt. Het bestemmingsplan maakt dit alles mogelijk.

 Rijksmonument

Onder het motto ‘Open de Koepel’ krijgt de monumentale Koepelgevangenis aan de Harmenjansweg in Haarlem een publiek/maatschappelijke bestemming met academisch onderwijs als hart. Het plan is een initiatief van Stichting Panopticon. Uitgangspunt is dat het gebouw – een rijksmonument - straks voor iedereen toegankelijk is. In de Koepel is daarom niet alleen ruimte voor academisch onderwijs, maar ook voor een filmtheater, bedrijvigheid en horeca. Het onderwijs richt zich op circulaire economie, ondernemerschap en digitalisering/artificial intelligence. In de Koepel vestigt zich tevens het nog op te richten kennis- en innovatiecentrum voor het MKB, Cupola XS.

 

Start in eerste kwartaal 2020

Stichting Panopticon heeft een zorgvuldige verbouwing en restauratie voor ogen. Eerder werd de restauratievergunning voor het iconische rijksmonument al afgegeven. Nu heeft het college van B&W ook de omgevingsvergunning voor de verbouwing goedgekeurd; deze wordt nu ook ter inzage gelegd. De stichting richt zich op start van de sloop- en bouwwerkzaamheden voor het Koepelgebouw in het eerste kwartaal van 2020.

 

Vervolg op eerdere nota

Het bestemmingsplan voor het plan ‘Open de Koepel’ geeft aan waar welke functie ongeveer mag komen, het stedenbouwkundig plan is een meer verfijnde invulling ervan. Ook het stedenbouwkundig plan is positief beoordeeld door het college van B&W. Daarnaast is het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Een en ander is een vervolg op de Nota van Ambities en Eisen voor het terrein, die in 2016 werd vastgesteld in de gemeenteraad van Haarlem. Bij de uitwerking van de plannen is rekening gehouden met de eisen en wensen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de omwonenden, de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en de afdeling stedenbouw en erfgoed van de gemeente.

 

Illustratie: Faro Architecten.

 

Deel deze pagina