Geen objecten gevonden

Groeiend platform Hospi Housing matcht student online met moderne hospita

12-12-2022

“Het idee, dat je vanuit het buitenland hier komt studeren en dan gewoon terug moet omdat je geen kamer hebt. Daar moet toch iets aan te doen zijn,” dacht Daan Donkers na een licht wanhopige mail van een docent. En hij deed er iets aan. Samen met twee vrienden richtte hij Hospi Housing op. Een groeiend bureau dat particuliere huurders online matcht met kamerzoekende studenten. Want met de torenhoge kamernood is de hospita terug van weg geweest, vaak voor buitenlandse studenten, maar inmiddels ook voor Nederlandse. En in een modern jasje.

Driekwart eeuw geleden bestond er geen grootschalige studentenhuisvesting, zoals we die nu kennen. Studenten woonden in een studentenhuis van een vereniging of bij een hospita (of hospes). In de jaren vijftig verschenen de eerste grote studentenflats en meer volgden. De hospita bleef nog tientallen jaren bestaan. Dertig jaar geleden had ook DUWO, naast de verhuur van de eigen grote studentenflats en studentenhuizen, nog een kamerbureau dat bemiddelde tussen studenten en hospita’s. Gaandeweg werd de hospita steeds minder populair. Maar dat is aan het veranderen. Steeds vaker wordt de aloude particuliere kamerverhuur weer nieuw leven ingeblazen. Bij Hospi Housing gebeurt dat met succes.

Docent

Daan Donkers studeerde vijf jaar terug nog bestuurskunde in Utrecht. Hij deed een master internationale betrekkingen, met veel buitenlandse medestudenten. “Toen kreeg ik een mail van een docent met de vraag: wil je eens om je heen kijken of iemand een kamer te huur heeft? Ik heb hier een aantal buitenlandse studenten die al maanden op zoek zijn. Ze zitten nu nog in een hotel, maar dat kunnen ze niet langer betalen. Als ze nu niks vinden, moeten ze hun studie opgeven en terug naar huis.”

Ana Lucia

Het was een eye-opener voor Daan: dat de kamernood zo erg is dat sommige buitenlandse studenten gewoon naar huis terug moeten. Een eigen positieve ervaring met een hospita in het buitenland gaf uiteindelijk de doorslag. Daan: “Ik deed een stage in Colombia. Daar kwam ik terecht op een kamer bij een oudere dame. Ze heette Ana Lucia, ze woonde alleen, had een kamer over en vond het wel gezellig, een jong iemand in huis. Dat werkte heel goed. Er ontstond een heel goede band, een soort vriendschap, en het was ook fijn dat ik iemand had die me wegwijs kon maken in een vreemd land. Ik dacht: bestaat dit ook in Nederland? Ik heb me er toen in verdiept. Vroeger werkte het goed, studenten op kamers bij hospita’s. Ik hoorde van heel veel ouders en andere mensen van die generatie dat ze tijdens hun studie ook op kamers bij een hospita hadden gewoond. Ik dacht: als het toen lukte, kan het nu misschien ook wel.”

Gemeenten en universiteiten

Met vrienden Joost Bokkers en Maurits Barendregt begon Daan - na afstuderen en in het bezit van een baan – een pilot om studenten bij hospita’s onder dak te brengen. “We zochten gemeenten en universiteiten op met de vraag of ze wilden meewerken,” vertelt hij. “Daar werd heel positief op gereageerd. Mede met budget van de gemeenten en universiteiten hebben we toen een campagne opgezet om studenten en hospita’s te werven, in eerste instantie in Utrecht. Studenten waren heel makkelijk te vinden. Om hospita’s te werven hebben we vooral flyers en artikelen in kranten ingezet. Al heel snel hadden we zo onze eerste vijf matches en toen brak corona uit. Wij hadden gelukkig nog onze baan. Pas in 2021 kwam het weer op gang. en zijn we het ook meteen gaan uitbreiden. Ook Leiden, Amsterdam en Maastricht kwamen erbij. En op dit moment spreken we met gemeenten en onderwijsinstellingen in Nijmegen en Eindhoven. In Delft hebben we ook al met de gemeente gesproken. Bij de TU Delft willen we nog aankloppen.”

Online chatten

Inmiddels loopt Hospi Housing goed met zo’n 500 hospita’s en – ook – gastgezinnen in de portefeuille. Er zijn geen abonnementskosten. Daan: “Het is no cure no pay. Studenten betalen een eenmalige fee, alleen als ze via ons een kamer vinden, wat we uiteraard niet kunnen garanderen. Ze kunnen online chatten met de hospita’s en zelf afspraken maken en alles regelen, maar wij verifiëren alles van te voren. Kijken of er geen oplichters bij zitten, of alles in orde is, of het betaalbaar is. We maken ook persoonlijk kennis met de hospita’s en bieden begeleiding bij de gang van zaken.”

Geen spruitjes, wel thee

Waar de hospita van vroeger voor veel studenten misschien associaties met grijze oude dames, strenge regels en verplicht spruitjes mee-eten oproept, kan dat voor de hospita anno nu bepaald niet opgaan. “Het idee is bij vooral Nederlandse studenten toch dat een kamer bij een hospita een beetje suf is,” zegt Daan. “Maar het zijn vandaag de dag echt veel verschillende soorten mensen die een kamer aanbieden. Ook niet het type wat zo maar een kamer op FaceBook of AirBnB aanbiedt. We zien eigenlijk veel dezelfde drijfveren: een kamer vrij en kunnen helpen bij de woningnood onder studenten, zelf kinderen in het buitenland hebben studeren en dus weten hoe het is, of de sociale component: ze vinden het gewoon gezellig. En ook vanuit culturele motieven: iets over een andere cultuur te weten komen. Of bij bijvoorbeeld bij de gastgezinnen die we ook hebben: je kinderen komen in aanraking met een andere cultuur en pikken nog wat mee van een vreemde taal.”

Deze manier van studentenhuisvesting is toch vooral positief voor beide partijen, ziet Daan. “En nee, het is echt niet zo dat hospita’s uitgebreid beslag leggen op studenten in huis. Het komt hooguit neer op af en toe een kopje thee drinken. Verdere huisregels worden onderling overeen gekomen. En in sommige gastgezinnen vinden ze het bijvoorbeeld leuk om één keer per week samen te eten. En mochten zich toch problemen voor doen, dan zijn wij er weer voor bemiddeling. Eigenlijk horen we alleen maar heel positieve ervaringen.”

Meer buitenlandse studenten

Door de gigantische kamernood, maar ook door de vooroordelen die er bij Nederlandse studenten vaak over hospita’s bestaan, brengt Hospi Housing vooral veel bemiddelingen met buitenlandse studenten tot stand. “Maar we doen het ook voor Nederlandse studenten,” zegt Daan. “De verhouding ligt nu ongeveer op 80-20. Dat we zoveel buitenlandse studenten matchen komt vooral doordat het voor die groep nog net even lastiger is om een kamer te zoeken dan voor Nederlandse. Ze kunnen immers moeilijk vanuit het buitenland al hier zoeken en ze hebben eenmaal hier totaal geen netwerk. Bovendien is het in veel van de landen waar ze vandaan komen heel normaal om als student bij een hospita te wonen, terwijl dat in Nederland immers anders is.”

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent in een hospitakamer kun je terecht op de website van Hospi Housing

Particulieren die een kamer aan een student willen verhuren, kunnen via www.hospihousing.com/nl/students contact opnemen. Daar is ook veel informatie te vinden over hoe het werkt. Een aardig deel van de inkomsten uit kamerverhuur is overigens belastingvrij.

Deel deze pagina