Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Geen 2.500 studentenkamers op Kronenburg

Leestijd: 2 min

DUWO is zwaar teleurgesteld door de uitspraak van de Raad van State over studentenhuisvesting op Kronenburg. De puur formeel juridische insteek gaat totaal voorbij aan de strijd tegen de wooncrisis in Nederland. Vliegen gaat boven wonen. De minister van Wonen en het kabinet zijn aan zet om orde op zaken te stellen.

De Raad van State heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het gelijk gesteld en verhindert plannen van de gemeente Amstelveen om 2.500 studentenwoningen te bouwen in haar wijk Kronenburg. Het beroep dat ILT namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegen het bestemmingsplanbesluit van de Amstelveense gemeenteraad had ingesteld, is gegrond verklaard. Het bestemmingsplan wordt vernietigd en de beoogde gebiedsontwikkeling kan niet doorgaan.

Bestuurder Anneleen Lagae van DUWO: “Dit is een onverwachte en zwaar teleurstellende uitkomst. In de hele uitspraak wordt met geen woord gerept over de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan en de zorgvuldige opzet van het plan ter bestrijding van de kamernood onder studenten.

Wij hebben als DUWO met de gemeente Amstelveen, alle onderwijsinstellingen, de studentenorganisaties, de gemeente Amsterdam, de MRA en de provincie keihard samengewerkt om tot een afgewogen plan te komen, daartoe opgeroepen en gestimuleerd door de minister van BZK (nu VRO), recent nog met de toekenning van een subsidiebijdrage om het project financieel mogelijk te maken. We hebben rekening gehouden met de geluidsbelasting die dit gebied kent met de ervaring van 50 jaar Uilenstede. In een puur formeel juridische insteek veegt de Raad van State alles van tafel.”

DUWO zegt de strijd niet op te geven: “We bezinnen ons op de mogelijkheden. We worden door de minister van Wonen aangesproken op het oplossen van de kamernood, via een Woonagenda, een Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting en te maken prestatieafspraken. Wij gaan daar graag mee door, maar dan zal het Rijk ons meer zekerheden moeten geven. Met deze uitspraak is duidelijk dat het hele gebied rond Schiphol op slot zit en dat daar vliegen boven wonen gaat. Wet- en regelgeving zal aangepast moeten worden op een manier die voor alle partijen, niet alleen DUWO, duidelijk wordt dat aanpak van de Wooncrisis topprioriteit heeft en dat er gebouwd kan worden. Voor de korte termijn gaat DUWO natuurlijk samen met de gemeente Amstelveen na of er nog mogelijkheden zijn binnen de uitspraak die nu op tafel ligt.”

Nieuwsoverzicht