Geen objecten gevonden

Extra structureel aanbod van 52.000 nodig

26-09-2019

In Nederland zou op dit moment een extra structureel aanbod van 52.000 studentenwoningen nodig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek naar het aanbod aan studentenwoningen dat in opdracht van de overheid is uitgevoerd.

Het onderzoek gaat vooraf aan de nieuwe cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die op 3 oktober bekend worden. Daarin komt juist de vraag naar studentenhuisvesting aan de orde, aan de hand van de ontwikkeling van het aantal studenten per studiestad en onderzoek onder de doelgroep zelf. Voor het onderzoek over de aanbodzijde is het bestaande structureel aanbod (woningen die specifiek als studentenhuisvesting worden gebouwd of aangewezen) en het flexibel aanbod (niet-specifieke studentenwoningen waarin ook andere doelgroepen terecht kunnen) onderzocht. Ontwikkelingen rond het aanbod waren eerder niet beschikbaar en zijn nodig voor verbetering van studentenhuisvesting op de lange termijn.

Hoe krapper, hoe creatiever

Uit het onderzoek blijkt dat hoe krapper de studentenwoningmarkt is, hoe creatiever studenten worden in het zoeken naar huisvesting. Studenten die woonruimte zoeken in een stad met een groot tekort en weinig structureel aanbod, trekken logischerwijs al snel in woningen die niet voor die doelgroep bedoeld zijn (bijvoorbeeld particulier aanbod, red.). Dat leidt niet alleen tot een scheef evenwicht en meer druk op de studentenwoningmarkt, maar ook tot slechtere studentenhuisvesting (bijvoorbeeld hogere huurrijzen, hoge concentraties verkamering, minder onderhoud, red.)

In het studiejaar 2017-2018 waren in totaal 635.000 studentenwoningen beschikbaar. Daarvan waren er 225.000 structureel en 410.00 flexibel. Daarmee is slechts 35% van het totale aanbod aan studentenwoningen structureel. Gemiddeld woonden afgelopen negen jaar in 58% van het flexibel aanbod studenten (met veel verschil tussen de studiesteden onderling). Volgens de onderzoekers is dat percentage te hoog voor een evenwichtige studentenwoningmarkt. Niet meer dan 30% van het flexibel aanbod zou door studenten bewoond moeten zijn. Er moeten dus meer studenten in het structureel aanbod wonen. Maar daarvoor moet dat aanbod omhoog, met name in studiesteden met veel druk op de studentenwoningmarkt en/of weinig structureel aanbod.

Per studiestad

De cijfers voor het bestaande structureel en flexibel aanbod in 20 studentensteden in aanmerking genomen zouden er volgens de onderzoekers 52.000 extra structurele studentenwoningen bij moeten komen. Alleen op die manier zullen studenten minder snel een kamer hoeven te zoeken in het flexibele aanbod en zal de druk op de (studenten)woningmarkt afnemen. Per studiestad in het werkgebied van DUWO ziet het benodigde extra structurele aanbod er als volgt uit: in Delft, Haarlem en Leiden elk 1.000, in Amsterdam 12.000 en in Den Haag  6.000. In Wageningen is het flexibel aanbod slechts voor 10% met studenten gevuld. Hier is op dit moment dus geen noodzaak voor extra structureel aanbod.

Deel deze pagina