Geen objecten gevonden

Energiekosten in het nieuwe jaar fors omhoog

01-12-2022

De inkoopprijzen van gas en elektriciteit voor DUWO zijn bekend. Ook DUWO-huurders gaan nu de effecten van de energiecrisis merken. Momenteel krijgen de huurders van DUWO bericht met daarin hun servicekosten vanaf januari 2023. Deze kosten zullen gemiddeld met 51 euro per maand toenemen: een forse stijging dus.

 

Hoewel dit bedrag aanmerkelijk lager is dan de verwachting die DUWO in september, op basis van de toen geldende inkoopprijzen, gecommuniceerd heeft naar haar huurders, betekent het in veel gevallen een ruime verdubbeling van de kosten. We moeten daarom samen alles op alles zetten om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe afspraken

Per 1 januari lopen de afspraken binnen het contract met de energieleverancier af. We hebben nieuwe afspraken gemaakt die in verhouding nog steeds gunstig zijn en uitgaan van gemiddelde inkoopprijzen, zodat we komende jaar niet met onverwachte uitschieters geconfronteerd worden. Het betekent echter wel dat we genoodzaakt zijn om de servicekosten gemiddeld met 51 euro per maand te verhogen.

Een gemiddelde prijs

Deze prijs is echter wel een gemiddelde. Voor de helft van onze huurders geldt een prijsstijging lager dan € 51 per maand. Voor 8% van onze huurders geldt een prijsstijging hoger dan de eerdergenoemde stijging van 80,- per maand. Het betreft een voorschot op de energiekosten. De uiteindelijke afrekening zal in 2024 plaatsvinden en met deze aanpassing vanaf januari 2023 willen we onverwachte hoge naheffingen voorkomen.

Voorbereiden

In het afgelopen half jaar hebben we al geprobeerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de prijsstijgingen die we aan zagen komen. Hierbij hebben we de samenwerking met gemeenten en onze huurders opgezocht om maatregelen te treffen en actie te ondernemen. We hebben daarbij extra aandacht voor de studenten die het hardst getroffen worden.

Tegemoetkoming vanuit het rijk?

Tot nog toe biedt de Rijksoverheid compensatie voor huishoudens, maar de studenten vallen daarbij vaak buiten de boot omdat ze geen eigen voordeur hebben en/of achter een collectieve energiemeter zitten. DUWO is van mening dat studenten, net als andere huishoudens met een laag inkomen, recht op compensatie hebben. Samen met studentenvakbonden en andere studentenhuisvesters zijn we als branche via organisatie Kences in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om dit ook voor onze huurders te realiseren. De eerste gesprekken zijn hoopvol, maar of de compensatie komt, hoe deze er dan uiteindelijk uit gaat zien en wanneer het volgend jaar beschikbaar komt, is nu nog niet bekend.

Volgend jaar september zal de uitwonende beurs voor studenten verhoogd gaan worden, maar dat biedt nog geen oplossing voor het eerste half jaar 2023.

Besparende maatregelen op de korte termijn

Directe actie is erg belangrijk in deze situatie. DUWO heeft daar waar mogelijk de gebouwinstallaties van onze studentencomplexen energiezuiniger afgesteld, waarbij we het comfort voor onze huurders op peil houden. In verschillende steden bouwen we in panden met gedeelde douches techniek in die warmte uit douchewater wint en tijdens het douchen veel besparing oplevert. Daar waar we mogelijkheden zien om eenvoudig alternatieve bronnen, zoals zonnepanelen in te zetten, doen we dat al.

Daarnaast lopen er in de verschillende regio’s acties, geïnitieerd door de gemeente of door DUWO, om kosteloos energiebesparende middelen ter beschikking te stellen. Hierbij worden in een aantal gevallen ook energiecoaches ingezet die helpen met advies, energiescans en energiebesparende pakketten, Ook zijn we bezig om studenten als energiecoach te werven en op te leiden zodat ze hun medestudenten kunnen ondersteunen.

Verduurzaming van ons bezit

Ondertussen gaat de verduurzaming van het bezit onverminderd door en wordt versneld waar mogelijk. Alle nieuwbouw is duurzaam en bij (grote) onderhoudsprojecten wordt ook verduurzaamd. Dit houdt in: het terugdringen van de energievraag door isolatie en het gereedmaken voor of aansluiten op duurzame bronnen voor de restbehoefte. DUWO wil haar complexen met energielabels E, F, G zo snel mogelijk uitfaseren. We kunnen dat in een aantal gevallen in bewoonde staat doen, maar er zijn ook situaties waarbij een ingrijpende renovatie nodig is en bewoners elders ondergebracht moeten worden om dit te realiseren. Dit laatste is een uitdaging omdat we de beschikbaarheid van woningen ook op peil moeten houden. Dit is dus een grote opgave voor de komende jaren en vraagt zorgvuldige planning en voorbereiding, waardoor het nog even duurt voordat de resultaten er zijn.

Zelf aan de slag

De beste besparing is uiteindelijk energie die niet gebruikt wordt. Daar waar onze huurders zelf de kamertemperatuur kunnen verlagen, moet dat dus niet nagelaten worden. Korter douchen draagt ook aanzienlijk bij aan besparing van energie. Zo zijn er nog meer tips en we roepen in de communicatie naar onze huurders op om hier bewust mee aan de slag te gaan en ook huisgenoten te stimuleren om mee te doen.

De laatste stand op één plek

Via www.duwo.nl/energie-besparen houden we onze bewoners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun regio: waarvoor kun je bij de gemeente terecht, wat doet DUWO en wat kun je zelf doen? Hier zijn ook de meest gestelde vragen met antwoorden te vinden. Met dit alles hopen we de energiekosten voor komend jaar zoveel mogelijk te kunnen beperken. 

 

Deel deze pagina