Geen objecten gevonden

DUWO voorziet tekort van 67.000 studentenwoningen in 2028

07-10-2021

Naar aanleiding van de cijfers in de woensdag 6 oktober verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021 van Kenniscentrum Studentenhuisvesting Kences voorziet DUWO dat zonder aanvullende maatregelen in 2028 een tekort van 67.000 studentenwoningen bestaat. Uit het rapport blijkt dat het tekort aan studentenwoningen naar schatting in één jaar is toegenomen met 4.500 tot de huidige 26.500. Vooral door de komst van meer internationale studenten stijgt het tekort.

DUWO baseert de inschatting op het huidige tekort van 26.500 studentenkamers, de 16.500 nieuwe woningen uit concrete plannen die in 2025 beschikbaar zullen zijn en de verwachte toename van de woningvraag met 57.000 in de komende acht jaar. De inschatting houdt geen rekening met extra of minder nieuwbouw of eventueel nog te formuleren beleid van onderwijsinstellingen om de groei van het aantal nieuwe studenten af te zwakken.

Het afgelopen studiejaar ’20-’21 steeg de studentenpopulatie ondanks de coronapandemie met 6 procent tot 757.000, onder meer omdat studenten door studievertraging langer bleven studeren en minder scholieren na het eindexamen voor een tussenjaar kozen. Voor de komende acht jaar wordt een groei van ruim 60.000 studenten ofwel 7,9 procent voorzien. De stijging zit vooral bij de universiteiten (21,9 procent). Het aantal studenten aan de hbo’s daalt juist licht (-2,1 procent).

Van alle studenten in Nederland komt momenteel 13 procent uit het buitenland, 5 procent meer dan in het studiejaar ’19-‘20. Volgens de prognoses stijgt vooral het aantal internationale diplomastudenten (die hier hun hele studie volgen) sterk in komende jaren. Tot 2028 wordt een groei van 37 procent verwacht.

Uitwonende studenten

Voor de prognoses over de benodigde studentenhuisvesting zijn gegevens over uitwonende studenten van groot belang. Dat zijn vooral de internationale diplomastudenten en Nederlandse universiteitsstudenten. Uit de monitor blijkt dat in het studiejaar ’20-’21 in het werkgebied van DUWO 116.500 studenten uitwonend waren. Dat aantal stijgt tot 2028 – zonder verdere maatregelen – naar verwachting tot 148.000, een toename van 27 procent. DUWO concludeert dan ook dat verdere uitbreiding van het aanbod aan studentenhuisvesting zeer noodzakelijk blijft.

Betaalbaarheid

Uit het rapport blijkt ook dat de betaalbaarheid van studentenwoningen steeds verder onder druk staat. Op dit moment besteden studenten gemiddeld 46% van hun inkomen aan de huur van hun kamer. Twee jaar geleden was dit nog 43%. Zonder de huurbevriezing van 2021 was dit effect mogelijk nog groter geweest. De geïndexeerde huurprijzen zijn sinds 2013 gestegen met 13%. Van de thuiswonende studenten gaat 43% niet op kamers omdat de huren te hoog zijn.

Meer studio’s ‘onwenselijke trend’

Voorts signaleert de monitor dat er naar verhouding steeds meer studio’s komen en minder kamers waar studenten voorzieningen delen met andere studenten (zoals studentenhuizen). Dit soort kamers daalt ook in  absolute aantallen, terwijl het aantal studio’s in negen jaar tijd is verdubbeld. Jolan de Bie, directeur van Kences, noemt het ‘een zeer onwenselijke trend’: “Dit is een direct gevolg van de huidige huur- en subsidieregels. Die zorgen ervoor dat het bouwen van onzelfstandige kamers financieel niet kan. En het bouwen van studio’s juist financieel aantrekkelijk is. Omdat er vaak sprake is van vereenzaming onder de studenten zien wij dit als een zeer onwenselijke trend. Voor het welzijn en sociale ontwikkeling is het voor studenten beter om met elkaar op kamers te wonen.” DUWO speelt hierop in door bij zelfstandige woningen ook voorzieningen aan te bieden waar studenten elkaar kunnen ontmoeten.

59.000 studenten deden mee

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021 is de tiende in successie. Bij de samenstelling wordt gebruik gemaakt van gegevens van CBS, DUO en het Ministerie van OCW en van enquêtes onder studenten. Voor de laatste editie hebben bijna 59.000 studenten een vragenlijst ingevuld.

Binnenkort komt DUWO nog met lokale analyses voor de gemeenten in haar eigen werkgebied.

De monitor is hier te lezen.

Deel deze pagina