Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Uitgebreide aandacht voor brandveiligheid Uilenstede

Leestijd: 3 min

Aan de hand van onderzoek naar de brandveiligheid in een studentencomplex op Uilenstede in Amstelveen heeft DUWO een plan gemaakt om de brandveiligheid op de hele campus te verbeteren.

Aanleiding voor het onderzoek was een brand in februari waarbij een kamer uitbrandde. Het onafhankelijk bureau (Nieman) kwam tot de conclusie dat het gebouw op sommige onderdelen niet voldoet aan de eisen van het bouwbesluit 2012. Een urgent  knelpunt was volgens het onderzoek dat de toegangsdeuren van het gebouw niet voldoende brandwerend zijn (20 minuten brandwerend in plaats van 30 minuten).

Uit de onderzoeken bleek dat enkele andere zaken op bouwtechnisch mogelijk niet aan de voorschriften voldoen, maar geen acuut gevaar voor bewoners opleveren. In het recente plan van aanpak is ervoor gekozen die zaken toch aan te pakken.

Toegangsdeuren worden vervangen

Met de conclusies van het onderzoek heeft DUWO nu een plan van aanpak van de brandveiligheid gemaakt, waarmee de hele campus weer voldoet aan de wettelijke eisen en meer. Om de meest urgente tekortkoming aan te pakken worden bij alle complexen op Uilenstede de toegangsdeuren vervangen en voorzien van een brandwering van 30 minuten. Het gaat naar verwachting om 1.750 tot 2.100 toegangsdeuren. Het werk vereist veel voorbereiding en de uitvoering is afhankelijk van de levering van materialen, capaciteit van aannemers en aanwezigheid van bewoners. Het streven is om het werk met ingang van het nieuwe collegejaar 2021-2022 te hebben uitgevoerd.

Vervroegd rookmelders

Verder worden de wooneenheden op de campus vervroegd voorzien van de per juli 2022 verplichte rookmelders. Momenteel zijn rookmelders nog niet verplicht. Dat verandert volgend jaar. DUWO was al bezig met voorbereiding van uitvoering van die nieuwe wetgeving voor al haar studentencomplexen. Uilenstede wordt daarin nu naar voren gehaald. Door een efficiënte planning verwacht DUWO tussen mei en september alle wooneenheden op de campus van rookmelders te kunnen voorzien.

Meer maatregelen

Om het risico op brandoverslag van gemeenschappelijke woonkamers en woningen naar de hoofdtrappenhuizen te minimaliseren wordt op enkele plaatsen glas vervangen door 30 minuten brandwerend glas of voorzien van voorzetramen. Ook dat gebeurt in alle zes torens op de campus. De verwachting is dat dit op 1 november is gerealiseerd.

Bij de onderzoeken werd ook geconstateerd dat de leidingdoorvoeringen van het sanitair in de studentenwoningen niet in alle gevallen brandwerend zijn afgehecht (voortkomend uit de leeftijd van de gebouwen). De juiste manier van afdichting moet nader worden onderzocht door een specialistisch bureau, dat inmiddels in de arm is genomen. Half april worden de eerste adviezen hierover verwacht.

Bewustwording bewoners

In beide rapporten kwam ook naar voren dat bewonersgedrag een aandachtspunt is. DUWO onderschrijft die constatering. Het is immers ook al jaren een van de aandachtspunten in het eigen brandveiligheidsbeleid. Beheerders letten bij hun rondes in de studentencomplexen altijd op brandgevaarlijke situaties en spreken bewoners hierop aan. Daarnaast worden op verschillende momenten van het jaar brandveiligheidsinspecties uitgevoerd. Begin maart heeft weer een ronde plaats gevonden langs alle woningeenheden. Alle eenheden hebben te horen gekregen wat ze moeten aanpakken en daarop wordt gecontroleerd. In juni is  de volgende ronde van inspecties. Daarmee wordt continu aandacht gegeven aan de bewustwording van bewoners. Daarnaast zijn acties bedacht om brandveilig gedrag verder te stimuleren. Daarbij vraagt DUWO ook hulp en inzet van gemeente, brandweer en de bewonersorganisatie VBU.

 

Nieuwsoverzicht