Geen objecten gevonden

DUWO kan aan de slag met ruim 750 woningen in Sluisbuurt

01-04-2021

De nieuwbouw die studentenhuisvester DUWO in de Amsterdamse Sluisbuurt in voorbereiding heeft, gaat door, mede dankzij de constructieve samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het voorlopig ontwerp is met de supervisor van de gemeente besproken en positief ontvangen. Een aantal financiële hobbels kon samen met de gemeente worden opgelost. Dat betekent dat DUWO verder kan met de uitwerking van het definitief ontwerp en de verwachting is dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning dit jaar wordt ingediend.

Het gaat om de bouw van circa 750 woningen voor 770 studenten en jongeren. Ze komen in twee gebouwen in de nieuwe Amsterdamse wijk Sluisbuurt op de kop van Zeeburgereiland en bestaan volgens afspraak met de gemeente voor ongeveer de helft uit studenten- en de helft uit jongerenwoningen. De woningen worden voor het merendeel zelfstandig; een klein deel van de studentenwoningen wordt onzelfstandig. Verder krijgen de complexen gemeenschappelijke voorzieningen die sterk zijn gericht op ontmoetingen tussen bewoners en eventueel ook met andere buurtbewoners. Daarvoor komt op de begane grond van beide gebouwen ruim 500 m2 aan common rooms.

Duurzaam

De Sluisbuurt wordt een groene woonwijk aan het water met ruim 5.500 verschillende soorten huur- en koopwoningen, waaronder dus de studenten- en jongerenwoningen. Net als rest van de wijk worden de twee DUWO-gebouwen zeer duurzaam. Voor de nieuwe wijk gelden forse duurzaamheidseisen, waaraan elk gebouw moet voldoen en de hele wijk wordt aangesloten op het warmtenet. Er komen geen gasaansluitingen. Het duurzame en groene karakter van de nieuwe wijk komt ook tot uiting in de infrastructuur. Er valt straks veel te wandelen, fietsen en sporten; het gebied wordt autoluw. 

Begin vorig jaar sloot DUWO al een exclusiviteitsovereenkomst voor het project met de gemeente. Daarna werd het ontwerp voorbereid met het Rotterdamse architectenbureau Mei. Dat ontwerp is doorgerekend en bleek fors aan de prijs wat gezien de hoge kwaliteitseisen in deze tijd van hoge bouwkosten niet verwonderlijk is. In goed overleg met de gemeente is het plan toch haalbaar gemaakt waarbij de kwaliteit en betaalbaarheid behouden konden worden. Zo wordt minimaal 75% van de studentenwoningen verhuurd voor 442,- euro en worden de overige woningen onder de 600,- euro verhuurd.

Deel deze pagina