Geen objecten gevonden

DUWO in vogelvlucht 2018: oudjes doen het nog best!

05-07-2019

Evenals vorig maakte DUWO een populaire versie van het jaarverslag: DUWO in vogelvlucht 2018. Thema is dit keer de vernieuwing en verduurzaming van de oude studentencomplexen. Die doen het nog altijd prima, zo blijkt.

 

DUWO legde in 2018 de nadruk expliciet op kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaand bezit. Zo werden afgelopen jaar bijvoorbeeld de Groene Toren op Uilenstede, een deel van de Opaalcampus in Hoofddorp en de Delftse flats Roland Holstlaan en E. du Perronlaan aangepakt. DUWO heeft – met name in Leiden en Delft – veel studentencomplexen uit de jaren zestig, soms zelfs jaren vijftig. Die kunnen nog prima mee, maar ze moeten wel worden vernieuwd en duurzaam worden gemaakt. Ook in komende jaren gaat dat werk nog door.  

Nieuwbouw was er ook, maar minder dan in voorgaande jaren. In totaal kreeg DUWO er vorig jaar186 woningen bij, bijvoorbeeld door het fraaie nieuwbouwcomplex bij de Meelfabriek in Leiden. Komende jaren zal het nieuwbouwcijfer overigens weer flink omhoog gaan, want vanwege de kamernood moet er zeer veel worden gebouwd.

Jaarverslag ook uit

DUWO in vogelvlucht 2018 is gebaseerd op het jaarverslag over 2018, dat ook net uit is. Daarin staat het volkshuisvestelijk verslag met een weerslag van alles wat DUWO op het gebied van studentenhuisvesting vorig jaar deed. En uiteraard ook de jaarrekening. Die laat mooie cijfers zien, want de financiële positie van DUWO is goed. Met een kanttekening: inmiddels gaat meer dan 20% van de huuromzet naar de overheid, in de vorm van heffingen en belastingen.

Je kunt zowel DUWO in vogelvlucht als het jaarverslag over 2018 bekijken/lezen.

Deel deze pagina