Geen objecten gevonden

Duizenden extra studentenwoningen in Amsterdam

29-03-2019

Studentenhuisvester DUWO en Woonstichting De Key willen de komende jaren duizenden studentenwoningen extra realiseren in Amsterdam. Daarvoor ondertekenden ze samen met de gemeente Amsterdam, onderwijsinstellingen en studentenorganisatie ASVA een convenant.

Doel is het tekort van 9.400 studentenwoningen in vier jaar tijd terug te dringen. DUWO en De Key zullen daarvoor studentenwoningen gaan bijbouwen en bestaande panden van o.a. de gemeente en universiteit ombouwen naar studentenwoningen. De 80 studentenkamers in de Oudemanhuispoort, die vorige week werden geopend (zie het recente nieuwsbericht daarover) zijn daarvan het eerste resultaat.

 

Door de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen kunnen ook studenten moeilijk een betaalbare woning vinden in Amsterdam. De verwachting is dat tot 2025 het aantal voltijdstudenten groeit van 107.800 in 2018 tot 116.424 in 2025. De groei komt vooral van internationale studenten.

 

Daarom is het belangrijk om meer woningen voor studenten te realiseren, zowel in bestaande panden als in nieuwbouw, tijdelijk of permanent, met zelfstandige of gedeelde voorzieningen. Ook zullen de hoger onderwijsinstellingen sturen  op een ‘gebalanceerde instroom’ van studenten, bijvoorbeeld door terughoudend te zijn in de werving van studenten uit het buitenland. Daarnaast zullen Amsterdamse studentenwoningen straks ook op een gezamenlijke aanbodplatform te vinden zijn. Tot slot: het is belangrijk dat studenten goed weten wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen met vragen hierover. Daarvoor staat de ASVA Studentenunie voor hen klaar.

 

De ondertekening van het convenant vond plaats tijdens de feestelijke opening van de studentenwoningen in de Oudemanhuispoort. DUWO verbouwde hier een pand van de Universiteit van Amsterdam tot 80 betaalbare (tijdelijke) kamers met gedeeld sanitair en keukens. De huur is gemiddeld 375 euro per maand (exclusief servicekosten en exclusief huurtoeslag). Het project laat zien hoe je betaalbare studentenwoningen prima in bestaande bouw kunt realiseren.  

 

Ondertekenaars van het convenant

Behalve DUWO en De Key ondertekenden de volgende partijen het convenant: Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogere Hotelschool, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld Academie, studentenorganisatie ASVA en de Gemeente Amsterdam.

Het Convenant Studentenhuisvesting Amsterdam kun je hier bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina