Geen objecten gevonden

Delftse politiek vooral positief over studenten en studentenhuisvesting

28-01-2022

De Delftse politieke partijen tonen zich overwegend positief over de aanwezigheid van studenten in de stad en de noodzaak om hen van goede huisvesting te voorzien. Dat blijkt uit een rondvraag van huis-aan-huisblad Delft op Zondag met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De partijen werd naar hun mening gevraagd over de enorme groei die de TU Delft in afgelopen jaren heeft doorgemaakt (met 28.000 studenten een verdubbeling in vijftien jaar), de wenselijkheid van het indammen van die stroom en de problemen rond het tekort aan studentenhuisvesting. Negen van de twaalf partijen in de gemeenteraad tonen zich positief over de aanwezigheid van de TU en studenten in de stad, maar erkennen dat de groei voor zowel de onderwijsinstelling, het wonen in de stad als de woningmarkt problemen oplevert. Niettemin vinden ze het geen oplossing om studenten te weren, maar moet met gericht beleid worden gezorgd voor de noodzakelijke studentenhuisvesting. Daarvoor zien ze als locatie vooral de TU-campus en de Schieoevers, maar wordt ook gewezen op de al geplande studentenhuisvesting in buurgemeenten als Rijswijk en Schiedam. De meeste partijen zien wel graag vooral kamers met gedeelde voorzieningen verrijzen in plaats  van zelfstandige woningen of studio’s. Verkamering en splitsen van woningen worden door de meeste partijen afgewezen.

Identiteit

De partijen geven in het artikel ook hun motieven voor hun programma rond studenten en studentenhuisvesting. “Delft en de TU horen gewoon bij elkaar,” zegt de PvdA. “De TU zorgt ervoor dat Delft als middelgrote stad in Zuid-Holland goed op de kaart staat.” De partij vindt ook dat de groei van het aantal studenten verplichtingen schept naar de stad. De Christenunie geeft aan: “Delft is een studentenstad, dat is deel van haar identiteit.” Volgens de partij moet de gemeente samen met de TU werken aan realisatie van meer studentenwoningen en mag ze dat niet overlaten aan vastgoedinvesteerders. Ook D66 ziet studenten als een onlosmakelijk onderdeel van de stad en haar identiteit en ziet behalve op de campus mogelijkheden voor studentenhuisvesting op kleinschalige locaties verspreid door de stad. Volt laat weten: “De TU en de hogescholen zijn belangrijke partners van de stad en dragen bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven.” Deze partij pleit ook voor ombouw van lege kantoren tot studentenhuisvesting. “Studenten zijn niet de oorzaak van de problemen rond studentenhuisvesting,” zegt BIJ1. “De TU Delft is een wereldberoemd instituut met het monopolie op een boel kennis en technologie”. Studentenpartij STIP breekt een lans voor de aanwezigheid van studenten in de stad: “Studenten brengen ontzettend veel naar Delft, zoals levendigheid en creativiteit en veel vrijwilligerswerk”. Deze partij ziet als enige heil in verkamering en meent dat studentenhuizen die voor overlast zorgen moeten worden aangepakt. De VVD tenslotte is van mening dat de groei van het aantal studenten kansen, maar ook uitdagingen met zich meebrengt en dat er een goede balans tussen studenten en niet-studenten in de wijken moet zijn.

Zelfbewoningsplicht

Drie partijen vinden dat de groei van het aantal studenten moet worden ingedamd. Zo geeft de SP aan: “De TU moet de studentenaantallen gaan reguleren en zich meer gaan richten op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek” Ze ziet studenten als het grootste slachtoffer van de groei en pleit voor een zelfbewoningsplicht van huizen. Ook Hart voor Delft vindt dat de TU een maximum aan het aantal studenten moet instellen of voorwaarden moet stellen voor een student naar Delft komt. Deze partij ziet eveneens brood in de ombouw van lege kantoor- of winkelpanden. Onafhankelijk Delft vindt ‘het toestaan van de toestroom van studenten zeer onwenselijk’ en is van mening dat Delftenaren door de verkamering in de klem komen bij het zoeken naar huisvesting.

Het hele artikel met alle ideeën van de politieke partijen is hier te lezen:

https://www.delftopzondag.nl/reader/22852/40668/gemeenteraadsverkiezingen-2022-stelling-van-de-week

 

 

 

Deel deze pagina