Geen objecten gevonden

Corona: hoe vangen we de leegstand van vertrekkende internationale studenten op?

26-08-2020

Interview met DUWO directeur Accommodate Gijsbert Mul

‘We werden overvallen door een golf van opzeggingen’

Gijsbert Mul: “Niemand zag begin dit jaar de gevolgen van de pandemie aankomen. Wij werden net als andere studentenhuisvesters en onderwijsinstellingen overvallen door een golf van opzeggingen door internationale studenten. Daarnaast hadden we ook te maken met studenten die vertrokken zonder hun woning op te zeggen. In veel gevallen was er bij internationale studenten sprake van paniek. We waren wel voorbereid in die zin, dat we snel konden schakelen, omdat we zowel uitvoerend als op bestuurlijk niveau goed contact en samenwerking met de universiteiten en hogescholen in ons werkgebied hebben. Intern heeft DUWO een crisisteam opgezet en er is direct gestart met overleg met alle onderwijsinstellingen over mogelijk te nemen maatregelen.”

De woningnood is hoog. Waarom hebben jullie de leeggekomen kamers niet aan Nederlandse studenten verhuurd met een campuscontract?

Gijsbert Mul: “ Dat is te kort door de bocht. Woningen met een campuscontract verhuren was geen oplossing. Iedereen ziet het belang van de internationalisering voor de universiteiten en hogescholen én voor Nederland kennisland. De onderwijsinstellingen wilden natuurlijk wel kamers beschikbaar houden voor als de buitenlandse student weer naar Nederland zou komen. En bij een campuscontract komt die woning voorlopig niet meer vrij. Het ging dus om maatwerk en samenwerking, want kamers leeg laten is zowel maatschappelijk en financieel gezien niet wenselijk."

Maatwerk en samenwerking, hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Gijsbert Mul: “De belangrijkste stap was om leeggekomen woningen voor tijdelijke verhuur aan te bieden. In afstemming met de onderwijsinstellingen is de periode van tijdelijke verhuur bepaald, op grond van prognoses van de universiteiten hoe de instroom vanuit het buitenland zich zou herstellen. Op die manier kon een belangrijk deel ervan worden verhuurd aan Nederlandse studenten tot begin 2021 of de zomer 2021. Zo zijn de woningen bij een mogelijk herstel van de internationale instroom in het tweede semester of het volgend studiejaar wel weer beschikbaar.

De tweede stap was om buitenlandse studenten die hier zijn gebleven waarvan het huurcontract afliep een verlenging aan te bieden. Ook weer in samenwerking met de onderwijsinstellingen is besloten dat deze groep in deze uitzonderlijke periode een verlenging kon krijgen van hun jaarcontract. Het gaat om bijvoorbeeld internationale bachelorstudenten, tweejarige masterstudenten en phd-ers.

En de laatste stap om leegstand te verminderen is door een teveel aan kamers bij de ene onderwijsinstelling aan te bieden aan een onderwijsinstelling die juist met een tekort zat.”

Tijdelijke verhuur en verlenging, kan dat zomaar?

Gijsbert Mul: “DUWO is absoluut geen voorstander van tijdelijke contracten als dat niet nodig is. Maar in dit geval gold toch: ‘Nood breekt wet’. We zijn naar de Nederlandse studenten die nu tijdelijk een woning huren transparant dat het gaat om woningen die eigenlijk bestemd zijn voor internationale studenten. De contracten zijn er op afgestemd. We hebben ook afstemming gezocht met bijvoorbeeld de ASVA. Wat betreft de verlengingen hebben we ook aangesloten op de oproep om internationale studenten die toch in Nederland bleven, zoveel mogelijk te ondersteunen. Met een verlenging op zak hoefden ze niet in coronatijd aan het eind van het studiejaar nog op zoek naar aan andere kamer. Deze maatregel heeft voor veel rust gezorgd bij deze groep internationale studenten.”

Is het nu weer ‘business as usual’ met de nieuwe instroom?

Gijsbert Mul: “Absoluut niet. We hebben nog altijd veel extra werk waarvoor we extra zomerkrachten hebben ingehuurd. Studenten willen wel komen, maar kunnen uiteindelijk soms niet vanwege studievertraging of reisbeperkingen. Studenten sluiten dus bijvoorbeeld huurcontracten af maar annuleren dan toch op het laatste moment. Dat geeft veel administratieve rompslomp en DUWO krijgt dan een volgende groep internationals van de wachtlijst van de universiteit aangeleverd om te reserveren. We weten nog niet zeker wanneer alle internationale studenten die een contract getekend hebben uiteindelijk ook komen. Door de grotendeels online introductie en het eerste online onderwijs is het goed mogelijk dat studenten later aankomen. Om dit beeld compleet te krijgen is ook weer nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen nodig.”

Wat zijn de vooruitzichten?

Gijsbert Mul: “DUWO heeft vanaf het begin van de Coronacrisis een dashboard opgezet om alle aspecten van huur en verhuur continu te monitoren. We zien in elk geval dat in het werkgebied van DUWO de woningnood hoog blijft, ondanks de lagere aantallen internationale studenten: Inschrijvingen op ons aanbodplatform ROOM blijven op peil, de gemiddelde wachttijd voor zelfstandige kamers blijft onveranderd hoog met gemiddeld tussen de 45 en 50 maanden en het aantal reacties per vrijkomende kamer ligt steeds ook tussen de 50 en 90. Instemmingen door de studenten zelf gaan ondanks Corona ook gewoon door, en áls de zittende huurders geen kandidaat kunnen voordragen, komt er een kandidaat via ROOM. Dus in die zin wel ‘business as usual.

Voor de internationale studenten is er gezien Corona voorlopig maar is maar één zekerheid, en dat is dat de onzekerheid voorlopig voortduurt.  Dus dicht erop zitten en de samenwerking blijven zoeken met de onderwijsinstellingen is het devies.“

 

Deel deze pagina