Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

Brief huuraanpassing en energiecompensatie naar huurders

Leestijd: 2 min

DUWO heeft alle huurders de jaarlijkse huurverhogingsbrief gestuurd. Behalve de nieuwe netto huur staat daarin ook informatie over de energiecompensatie voor woningen met gedeelde energiemeters (TTB, Tijdelijke subsidieregeling Tegemoetkoming Blokaansluitingen) en over de eenmalige huurverlaging voor zelfstandige woningen voor huurders met een bepaald inkomen.

De huurverhoging (kale huur) is in 2023 voor alle woningen maximaal 2,6 % en gaat in op 1 juli. Dan gelden ook de nieuwe bedragen voor de bijbehorende servicekosten (de voorschotten voor goederen en diensten die DUWO levert). De meeste servicekosten gaan niet omhoog. Maar door de genoemde TTB is er mogelijk wel sprake van verlaging van de voorschotten voor verwarming en elektriciteit. Dat gebeurt alleen als je nog niet via het prijsplafond van de overheid (het maximum tarief voor energie tot een bepaald gebruik) bent gecompenseerd. In dat geval worden de voorschotten per 1 juli 2023 verlaagd naar het niveau van vóór 1 januari 2023.

Wanneer je onder deze regeling valt en op 1 januari 2023 DUWO-huurder was, heb je óók recht op een eenmalige compensatie voor energiekosten (160 euro voor onzelfstandige woningen, 380 euro voor zelfstandige woningen). Meer informatie daarover staat op deze website (servicekosten en Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen ).

Eenmalige huurverlaging 

In de brief staan ook de voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging die de overheid dit jaar doorvoert voor huurders van een zelfstandige woning tot een bepaald inkomen. Na opvraag van inkomenscategorieverklaringen bij de Belastingsdienst heeft DUWO de huurverlaging per 1 juli 2023 al toegepast voor iedereen die binnen de inkomensgrenzen valt. Huurders bij wie dat niet het geval is, maar wel in aanmerking denken te komen (zie de voorwaarden in de huurverhogingsbrief), kunnen tot 30 december 2024 een verzoek ervoor indienen (zie de pagina eenmalige huurverlaging 2023 op de website).

Huur doorgeven aan Belastingdienst

Voor huurders met huurtoeslag is het belangrijk dat ze hun nieuwe huur aan de Belastingdienst doorgeven. Die kan dan zorgen voor een aanpassing (DUWO kan dat niet).

Nieuwsoverzicht