‘Bezwaar bouw 2.500 studentenwoningen Kronenburg onbegrijpelijk’

08-11-2021

DUWO vindt het bezwaar van de overheid tegen het bestaande bestemmingsplan met nieuwbouw van 2.500 studentenwoningen op de Amstelveens kantorenlocatie Kronenburg ‘onbegrijpelijk en een zware tegenvaller’. Vooral gezien de ontwikkeling van de enorme kamertekorten die naar voren komen uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021. Nadat eerder de fors stijgende landelijke tekorten bekend werden, is er nu ook duidelijkheid over de ontwikkeling van lokale kamertekorten. In de Amsterdamse regio is sprake van dramatische cijfers.

Begin oktober kwamen de nieuwe cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting uit. Die cijfers zijn dramatisch. Het huidige landelijk tekort is in één jaar gestegen van ruim 22.000 naar 26.500 kamers en gezien de verwachte groei van de studentenpopulatie is de prognose dat het tekort in de periode tot 2028 stijgt naar meer dan 65.000 kamers.

Voor de regio Amsterdam is eenzelfde beeld te schetsen. Zo blijkt dat het tekort in één jaar is gestegen van 5.200 naar 6.600 eenheden en op grond van de prognoses stijgt dit tekort in 2028 naar 21.700 als er niet fors bijgebouwd wordt. Zelfs met te verwachten aanvullende maatregelen om de toestroom van internationale studenten gecontroleerd te beperken, blijft het alle hens aan dek om de kamernood aan te pakken en zijn de 2.500 nieuwe eenheden op Kronenburg keihard nodig, aldus DUWO.

In het cursusjaar 2020-2021 studeerden in het WO en HBO in de regio Amsterdam 123.500 studenten. Daarin zijn de MBO-studenten nog niet meegenomen. De prognoses gaan uit van een groei tot ongeveer 143.500 studenten in 2028-2029, een stijging van 20.000 studenten. Bijna de helft van die stijging komt door de groei van het aantal internationale studenten, met een 100% woonvraag. Dat leidt ertoe dat er naast het huidige tekort van 6.600 eenheden een aanvullende woningvraag wordt verwacht van ruim 15.000 eenheden, bovenop het huidige tekort dus.

Brede steun

Als invulling van het met het Rijk afgesloten Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is afgelopen jaren met alle partijen keihard gewerkt om nieuwbouwplannen te ontwikkelen, niet alleen in Amsterdam, maar ook in de regio.  Eén van de belangrijkste locaties is Kronenburg in Amstelveen met plannen voor de realisatie van 2.500 betaalbare studenteneenheden, naast studentencampus Uilenstede waar al bijna 3.400 studenten wonen. Er ligt een volledig uitgewerkt en onderbouwd transformatieplan voor Kronenburg met een door de gemeente Amstelveen vastgesteld bestemmingsplan. De ontwikkeling krijgt brede steun van de Provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de gebiedseigenaren, waaronder DUWO, en de onderwijsinstellingen in Amsterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Kronenburg in de woondeal die is afgesloten met de MRA tot sleutelgebied benoemd voor het versnellen van de woningbouwopgave in de regio. Ook is Kronenburg in de Nationale Omgevingsvisie opgenomen.

In dit licht noemt DUWO het zeer teleurstellend en onbegrijpelijk dat er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan. “Dit staat haaks op de ambities van het Rijk en de afspraken die er liggen om de kamernood op te lossen,” aldus  DUWO-bestuursvoorzitter Heleen de Vreese. “En het zal zonder twijfel voor grote vertraging van de noodzakelijke nieuwbouw zorgen. De ernst van deze crisis vraagt nu echt om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.”

Cijfers in Amsterdam:

Uitwonende studenten en aanbod regio Amsterdam

Huidig uitwonend 2021 51.700
Huidig aanbod 2021 51.700
Gewenst uitwonend 2021 58.300
Huidig tekort voor 2021 6.600
Huidig uitwonend 2021 51.700
Prognose uitwonend 2028-2029 66.800
Prognose aanvullende woningvraag 15.100
Huidig tekort voor 2021 6.600
Prognose aanvullende woningvraag 2028-2029 15.100
Potentiële uitbreidingsbehoefte 2028-2029 21.700


bron: Kences Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021

 

Deel deze pagina