Welkom Over DUWO DUWO Nieuws Het laatste nieuws

ABF Research: student op kamers met huisgenoten is gelukkiger

Leestijd: 3 min

Studenten op kamers met huisgenoten zijn heel wat gelukkiger dan studenten die in een zelfstandige studio wonen. Dat dat voor veel studenten geldt, wisten wel al lang bij DUWO, maar het blijkt nu ook uit een analyse van onderzoeksbureau ABF Research, uitgevoerd in opdracht van Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting.

De conclusie is van belang in het licht van de afnemende mentale gezondheid van studenten en de relatie met huisvesting. Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken die laten zien dat studenten afgelopen jaren ongelukkiger zijn geworden en vaker psychische klachten hebben. Uit onderzoek van het RIVM blijkt zelfs dat 51% van de Nederlandse studenten met psychische klachten te maken heeft, waarvan 23% ernstig. Factoren die een rol spelen zijn onder meer het sociale leven en de huisvesting. Weinig sociaal contact en isolement, precies de twee dingen waar je in een zelfstandige woning mee te maken kunt hebben, dragen bij aan eenzaamheid en een verminderd welzijn.

ABF maakte de analyse op basis van de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2022 en vond dat  het welzijn van studenten op kamers met gedeelde voorzieningen en huisgenoten verreweg het hoogst is. Het welzijn van studenten in een zelfstandige woning of van thuiswonende studenten ligt significant lager. De goede band met huisgenoten bij op kamers wonen blijkt een positief effect op het welzijn te hebben. Dat geldt vooral voor Nederlandse studenten.

Huisgenoten hechter dan buren

Van de studenten op kamers geeft 75% aan een goede band met hun huisgenoten te hebben. Bij de studenten in een zelfstandige studio heeft 42% een goede band met de buren. Waarbij aangetekend dat een goede band met de buren vaak nog iets anders is dan de band met huisgenoten, die doorgaans veel hechter is. De cijfers kunnen dan ook niet een op een met elkaar worden vergeleken. Het sociale welzijn van studenten op kamers met huisgenoten is dus aanmerkelijk hoger dan dat van studenten in zelfstandige studio’s.

Vaker in een studio

Toch wonen studenten in de afgelopen jaren steeds vaker in een studio - een stijging van 12% -  terwijl het aantal studenten op kamers daalde van 58 naar 52%. Die studio’s worden ook steeds vaker gebouwd. Iets wat alles te maken heeft met het in de jaren negentig afgeschafte recht op huurtoeslag voor kamers. Alleen zelfstandige woningen kunnen daarvoor in aanmerking komen. Daardoor is de bouw van kamers met gedeelde voorzieningen (keuken, badkamer en wc) voor studentenhuisvesters nagenoeg onbetaalbaar geworden. En door de huurtoeslag is een studio voor studenten maar weinig duurder dan een kamer, waardoor veel van hen toch voor de eerste kiezen, die immers van een eigen keukentje en badkamer met wc is voorzien.

Door de woonlasten van kamers en studio’s meer met elkaar in evenwicht te brengen zullen studenten vaker voor een kamer kiezen, meent ABF Research. Kences denkt ook dat het dan aantrekkelijker wordt om die te bouwen. Kences-directeur Jolan de Bie: “Door studenten op kamers ook recht te geven op financiële compensatie, komen de woonlasten van onzelfstandige woonruimten meer in balans met die van studio’s. Er ontstaat een gelijk speelveld, waardoor het weer aantrekkelijk wordt om kamers te bouwen in plaats van studio’s.”

Nieuwsoverzicht