Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

DUWO tekent prestatieafspraken met de gemeente Delft

11-01-2018

De meerjaren prestatieafspraken 2018-2023 sluiten aan bij de Woonvisie Delft.

DUWO en huurdersorganisatie WijWonen ondertekenden op 10 januari de prestatieafspraken met de gemeente Delft, evenals de woningcorporaties Vestia, Vidomes en Woonbron, hun huurdersorganisaties en de gemeente Delft. De meerjaren prestatieafspraken 2018-2023 sluiten aan bij de Woonvisie Delft.

In 2018 gaan gemeente en corporaties onder andere een plan maken voor een betere, duurzame, energievoorziening in huurwoningen. Het doel is volledig aardgasvrije woningen. Om de leefbaarheid te bevorderen experimenteren gemeente en corporaties met verschillende projecten, zoals de wijkconciërge, de flatcoach en student&wijk. Projecten die goed werken worden algemeen ingezet. Om ervoor te zorgen dat mensen langer of weer zelfstandig thuis kunnen wonen, werken corporaties en gemeente nauw samen met andere partners in de wijk aan bijvoorbeeld preventie en vroege signalering van problemen. 

Wethouder De Prez van wonen: “Met deze prestatieafspraken geven we invulling aan de ambities uit onze Woonvisie. Ik ben er trots op dat het gelukt is om met zowel de corporaties als de huurdersorganisaties op 1 lijn te komen op onderwerpen als voldoende sociale huurwoningen voor Delftenaren van goede kwaliteit, leefbaarheid en huisvesting voor de meest kwetsbare groepen.

De Woonvisie zet in op meer evenwichtige wijken met kwalitatief duurzame, toekomstbestendige en gevarieerde woningen. In 2018 werken de 4 corporaties aan scenario’s voor vernieuwing en toevoeging van woningen. Naast nieuwbouw betekent dit bijvoorbeeld ook verbetering van de kwaliteit en verlenging van de levensduur van woningen door duurzame renovatie.

De prestatieafspraken zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. 

Deel deze pagina