Geen objecten gevonden

Duurzaam wonen

Woningen verwarmen met een cv-ketel is de normaalste zaak van de wereld. Koken op gas ook. Maar inmiddels bestaat de noodzaak voor meer toekomstbestendige oplossingen, zonder gas. Duurzame innovaties volgen elkaar in snel tempo op.

We zien steeds meer zonnepanelen op de daken en zonneboilers op zolders. We zoeken naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. De warmtepomp doet zijn intrede en door  woningen te isoleren, wordt de warmte optimaal benut. Slimme meters houden het verbruik in de gaten. Kortom: duurzaam wonen wordt de standaard. DUWO past hiervoor al jaren technieken toe en is niet bang om hierbij te experimenteren.

Techniek Smart Energy Solutions

Alles wat je niet verbruikt, bespaart CO2. Door het toepassen van slimme installaties zijn we in staat het energieverbruik met 20% te reduceren. Het gaat hierbij om slimme installaties die zelf de verwarming  uitzetten wanneer die niet nodig is. Een voorbeeld is de En-Key.

De En-Key is een slimme temperatuurregeling die de verwarming in een studio of kamer reguleert. Door middel van een ruimtesensor wordt gedetecteerd of de bewoner thuis is en wordt een gebruiksprofiel opgebouwd. De sensor stuurt de radiatoren zo dat binnen het profiel de gewenste temperatuur bereikt wordt.

Doordat de verwarming alleen aangaat wanneer het nodig is, wordt een besparing gerealiseerd van gemiddeld 20%. Daarnaast levert deze slimme thermostaat de bewoner een lagere energierekening op en wordt jaarlijks 200 KG CO2 per woning bespaard.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn allang gemeengoed in het daklandschap. Maar niet op studentenhuizen. Niet omdat we niet willen, maar omdat het wettelijk kader het niet toeliet. Nu de belemmeringen weggevallen zijn, zet DUWO zich fors in om het potentieel van de daken van haar studentenflats aan te wenden voor deze duurzame stroomopwekking. De huurders die eronder wonen, hebben er in ieder opzicht profijt van. We plaatsen bijvoorbeeld zonnepanelen op studentenflats als dat mogelijk is bij onderhoud en/of als een dak moet worden vervangen.

Zo plaatsen we in 2019 ruim 1.300 zonnepanelen op twee Amsterdamse studentencomplexen. Ze gaan de CO2 in de stad met 227.530 KG verminderen. Maar ook in Hoofddorp en Delft zijn zonnepanelen op studentenflats te vinden. En op nieuwbouwcomplexen komen ze – waar mogelijk – standaard.