Duurzaam bouwen

DUWO wil iedere student een eerlijk thuis kunnen bieden. Omdat er in Nederland een tekort is aan betaalbare studentenwoningen, investeren we in nieuwbouw. Dat doen we natuurlijk meteen zo duurzaam mogelijk. Dat betekent in de eerste plaats dat we ervoor zorgen dat de huizen goed geïsoleerd zijn en de ventilatie energiezuinig is. Hoe minder energie een woning vraagt, hoe gemakkelijker deze energieneutraal kan worden gemaakt. De energie die nog wel nodig is, moet op termijn 100 procent duurzaam opgewekt kunnen worden.

Nieuwbouwwoningen met goede isolatie hebben voor verwarming voldoende aan een bron waarvan het water een lagere temperatuur heeft (lage temperatuurverwarming). Dat maakt het vinden van een duurzame oplossing een stuk gemakkelijker dan bij bestaande bouw. Per situatie wordt de meest geschikte duurzame energieoplossing gekozen. Daarbij zoeken we altijd samenwerking met lokale initiatieven en partijen. De betaalbaarheid voor onze huurders speelt een belangrijke rol bij onze afweging

Als er een warmtenet in de buurt ligt of komt, heeft daarop aansluiten de voorkeur. Andere veel toegepaste technieken zijn warmtepompen en WKO's. Een WKO is een warmte-en koudeopslag. Door water 's zomers door een gebouw te laten stromen, koel je het gebouw. Het opgewarmde water wordt opgeslagen in de grond en in de winter weer gebruikt voor verwarming. Als er voldoende ruimte op het dak is, worden zonnepanelen (elektriciteit opgewekt door de zon) en zonnecollectoren (warmte opgewekt door de zon) toegepast.

Nieuwbouwprojecten

767 woningen
Sluisbuurt, Amsterdam

In de nieuwe Amsterdamse wijk Sluisbuurt op de kop van Zeeburgereiland in het IJ komen 767 woningen, vlak bij Hogeschool Inholland. Deze grotendeels kleine zelfstandige woningen (studettes) en enkele studentengroepswoningen zijn aardgasvrij en zijn aangesloten op een warmtenet gevoed door restwarmte uit het Oostelijk Havengebied. Het gebouw voldoet aan strenge duurzaamheidseisen, in het ontwerp is nagedacht over toekomstig hergebruik en er wordt natuurinclusief en klimaatbestendig gebouwd.

Verwachte oplevering: 2025.

Lees meer over dit nieuwbouwproject
563 woningen
Camden Town/Hyde Park, Hoofddorp

In de Hoofddorpse wijk Hyde Park wordt een groot nieuw DUWO-complex met 563 studentenwoningen gebouwd: Camden Town. In juni 2023 werd met de bouw begonnen. Het complex wordt door externe ontwikkelaars gebouwd, maar is aangekocht door DUWO. Er wordt volledig volgens het DUWO-programma van eisen voor studentenhuisvesting gebouwd.De woningen krijgen energielabel A+++. De warmtevoorziening komt van een centrale WKO-installatie. De vijf aaneengesloten woonblokken fungeren elk als apart groot studentenhuis.

Verwachte oplevering: 2025.

Meer over dit nieuwbouwproject
136 woningen
BalPol IV, Delft

BalPol IV komt aan de zuidrand van de levendige TU Delft campus, aan de Balthasar van der Polweg waar DUWO nog enkele andere grote studentencomplexen heeft. Het gaat om 136 studio’s met eigen keuken en badkamer, die worden aangeboden aan studenten vanaf 23 jaar. Verder krijgt het gebouw twee common rooms. Een dikke gebouwschil maakt dat de nieuwe studentenflat straks minimaal een energielabel A of A+ heeft. Het complex is all-electric en wordt modulair gebouwd. Een groendak zorgt voor biodiversiteit en draagt bij aan verkoeling. Voor de dwergvleermuizen die in de buurt voorkomen wordt de gevel van het complex voorzien van nestkasten.

Verwachte oplevering: tweede helft van 2024.

Meer over dit project

Verduurzamen van ons bestaande bezit

Met het verduurzamen van ons uitgebreide bestaande bezit kunnen we zowel de belasting van het klimaat als de energielasten voor onze bewoners flink verlagen. De overheid heeft bepaald dat er na 2028 geen woningen meer verhuurd mogen worden met energielabel E of lager. Maar DUWO streeft bij de verduurzaming van haar bezit niet alleen naar het behalen van een goed energielabel. Bij de verduurzaming van ons woningbezit sturen we op de warmtebehoefte. We streven daarbij naar het transitiegereed maken van de woningen. Dat betekent dat de warmtevraag van alle gebouwen zo wordt teruggebracht dat ze klaar zijn voor de overstap naar lage temperatuurverwarming en aansluiting op een duurzame energiebron.

We zijn al druk bezig met het verduurzamen, maar willen graag extra versnellen. Ons bezit is zeer uiteenlopend en bestaat zowel uit binnenstedelijke monumenten als uit grote studentencomplexen met gezamenlijke voorzieningen op campussen. 2050 lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot en de tijd dringt. Naast de grootschalige renovaties die we uitvoeren, verduurzamen we ook in bewoonde staat om meer tempo te kunnen maken. Dit doen we in de verschillende steden parallel aan elkaar.

Renovatie van grotere complexen in onbewoonde staat
Bij grootschalige renovaties zijn de verduurzamingsmaatregelen vaak onderdeel van een breder verbeterproject. In deze projecten worden altijd meerdere scenario’s tegen elkaar afgewogen. Daarbij kan ook (gedeeltelijke) sloop-nieuwbouw een scenario zijn. Bij de verduurzaming is het transitiegereed maken van het complex ons streven. Dat betekent de isolatie op orde brengen zodat de warmtevraag wordt teruggebracht. Wat hierin mogelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn, verschilt per gebouw.

Omdat de bewoners bij deze aanpak meestal tijdelijk een andere woning krijgen, kijken we meteen naar verbeteringen op het gebied van community. Is de indeling van de woning of de samenlevingsvorm nog van deze tijd? Of kunnen we daar nu meteen verbetering in aanbrengen? Zo biedt de verduurzamingsopgave naast voordelen op het gebied van comfort en energielasten ook kansen voor een nog prettigere woonsituatie.

Flanorpad, Leiden

Vier woontorens met zo'n 250 wooneenheden aan het Flanorpad in Leiden worden één voor één ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd. Het complex uit de jaren zestig wordt intern verbeterd, de buitenschil wordt aangepakt, er komen zonnepanelen en aardgas wordt vervangen door stadsverwarming en elektrisch koken. De renovatie kan niet in bewoonde staat plaatsvinden, daarom worden bewoners ruim een half jaar elders ondergebracht.

 

Lees meer...

Opaallaan, Hoofddorp

Drie woontorens op de Opaalcampus in Hoofddorp, gebouwd tussen 1994 en 1996, worden versneld gerenoveerd en verduurzaamd van energielabel D naar A+. Gasgestookte installaties worden vervangen door warmtepompen, gevels geïsoleerd en het ventilatiesysteem verbeterd. 171 kamers met gemeenschappelijke keukens worden omgebouwd tot 186 zelfstandige woningen (studettes). Tijdens de uitvoering worden zoveel mogelijk woningen verhuurbaar gehouden.

Lees meer...

Rijn- en Schiekade, Leiden

Deze studentenflat met tien verdiepingen en 162 kamers uit 1967 ligt in Vreewijk, vlakbij de binnenstad en de universiteitsgebouwen. Bij de renovatie gaat het om uiteenlopende noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Met een wijziging van de indeling kan mogelijk geluidsoverlast voor de buurt worden beperkt. Naast het grondig isoleren van het pand en het plaatsen van zonnepanelen wordt het ventilatiesysteem vervangen door een duurzame variant.

Lees meer...

Renovatie van kleinere panden, vaak in de binnenstad

Naast grotere complexen heeft DUWO ook kleinere panden in haar bezit die toe zijn aan renovatie. Ook bij deze projecten gaat het vaak om een integrale aanpak. Vanwege de schaal en omdat het vaak oudere, monumentale panden betreft, heeft de aanpak haar eigen complexiteit.

Youtube thumbnail

Rijksmonumenten

Bij (rijks)monumenten is verduurzaming door de status en de leeftijd een behoorlijke uitdaging. Het eerste rijksmonument dat DUWO heeft verduurzaamd is Huize De Witte Raaf aan de Papengracht in Leiden. De schil van dit studentenhuis uit begin 17e eeuw is geïsoleerd. Naast dubbele beglazing en een systeem voor collectieve warmteterugwinning zijn er ook zonnecollectoren en warmwateropslag in een zonneboiler aangebracht.

De positieve ervaringen uit dit project zijn meegenomen bij de renovatie van Hooigracht 34a en 36, twee rijksmonumenten uit respectievelijk 1750 en 1901. Hier werden zowel de duurzaamheid als het wooncomfort, community en de (brand)veiligheid flink verbeterd. Hierbij behouden we uiteraard zoveel mogelijk van de cultuurhistorische waarde. Deze aanpak wordt inmiddels ook toegepast in drie grotere panden aan de Vliet in Leiden en panden in de binnenstad van Delft.

Verduurzaming van complexen in bewoonde staat
Om het verduurzamen en transitiegereed maken van onze bestaande voorraad te versnellen en op tijd de EFG-labels uit te faseren, voeren we ook verduurzamingsmaatregelen in bewoonde staat uit. Waar nodig combineren we dit met noodzakelijk onderhoud. We werken een programma uit voor veel van onze complexen om tempo te kunnen maken. De eerste panden die aan de beurt komen zijn de Kazernestraat 64-94 in Den Haag, Middelste Gracht 20 in Leiden en Bagijnhof 9-15 in Delft.

DUWO heeft daarnaast ook haar reguliere planmatig onderhoud. Bij natuurlijke vervangingsmomenten kan de juiste verduurzamingsmaatregel genomen worden. Dat laten we dan ook niet na.

Voorbeelden van innovatieve verduurzaming
We zijn bij verduurzaming niet bang om te experimenteren en staan open voor innovatie. Denk hierbij aan het toepassen van innovatieve energiebronnen en het uitproberen van nieuwe technieken in huis om energie te besparen.

link-target="_self"

Innovatieve energiebronnen

link-target="_self"

Innovatieve technieken in huis