Geen objecten gevonden

Duurzaam bouwen

DUWO neemt in de aankoop en beheer van haar bezit verantwoordelijkheid voor de lange termijn. Duurzame innovaties op het gebied van nieuwbouw, efficiënt en planmatig onderhoud en bovenal veiligheid van de panden staan hierbij voorop. Goed gebouwde en planmatig onderhouden woningen zijn de basis voor onze dienstverlening. We proberen bouw en onderhoud zoveel mogelijk op een duurzame wijze te doen en met oog voor de toekomst.

In de ontwerpfase, de bouwfase én gebruiksfase!

Bij DUWO staat duurzaamheid in zowel de ontwerp-, de bouw- als de gebruiksfase centraal. Het gaat niet alleen om het verlagen van het energieverbruik, maar we besteden ook aandacht aan het beperken van de energiebehoefte en het –verbruik, we proberen panden geschikt te maken voor duurzame energietechnieken en daarnaast wekken we groene energie op. Als het even kan, werken we met lokale duurzame energiebronnen. Ook houden we bij het ontwerpen en bouwen rekening met het uitfaseren van aardgas.

Projecten duurzaam bouwen

Warmtenet Delft

DUWO werkt nu en in de komende jaren hard aan het verduurzamen van haar woningen in meerdere Delftse wijken. Dit gebeurt in samenwerking met gemeente Delft, energiebedrijven, andere woningcorporaties en bewoners.

Duurzame ambities

Wij willen dat onze bewoners ook in de toekomst goed en betaalbaar wonen zónder belasting van het milieu. Om deze opgave nu en in de toekomst waar te maken, gaan we verduurzamen, verbeteren we de woon- en leefomgeving en stimuleren we duurzaam gedrag. Op deze manier maken we samen de impact die wonen heeft op ons milieu zo klein mogelijk. Met deze ambities voldoen we ook aan de overheidseisen uit het Klimaatakkoord.

Plannen voor een warmtenet

In 2022 onderzoeken we, samen met de andere partijen of woningen verwarmd kunnen worden via een ondergronds warmtenet. Met zo’n warmtenet wordt warmte uit de bodem gehaald om woningen te verwarmen en te voorzien van warm water. Met de aansluiting op een warmtenet zetten we ook een belangrijke stap om woningen in 2024 aardgasvrij te maken. Als uit het onderzoek blijkt dat een warmtenet mogelijk is, dan wordt het ondergrondse warmtesysteem in 2023 aangelegd en in 2024 sluiten we de woningen aan op het warmtenet. Na de aansluiting kunnen onze bewoners hun woning op dezelfde manier verwarmen en ook warm water gebruiken. Vanaf dat moment gaan onze bewoners ook elektrisch koken.

2024 duurt nog wel even, maar samen met de andere partijen informeren de bewoners en het bredere publiek nu en de komende jaren tijdig over plannen en werkzaamheden. De website van de Gemeente speelt hier een centrale rol. Daar zijn meer technische details, de laatste updates en de meest gestelde vragen te vinden.  

Betonkernactivering: Havenkwartier

Tijdens het ontwerpen van 139 nieuwe studentenwoningen in Deventer (Havenkwartier) stond één ding centraal: het moest duurzaam! Ook gasloos was een uitgangspunt. Zo kwam het vraagstuk van de verwarming al snel op de ontwerptafel. Uiteindelijk is voor betonkernactivering gekozen om het klimaat in het gebouw op een lage temperatuur te kunnen regelen.

Toepassing van betonkernactivering is niet nieuw, maar wel in appartementsgebouwen. Voor deze speciale vloerverwarming wordt water met lage temperatuur door leidingen in de betonnen vloeren  gepompt. De warmte zelf wordt opgewekt met elektrische warmtepompen.

In Nederland verandert het klimaat dusdanig dat de wens naar koeling toeneemt. Ook dat is mogelijk met betonkernactivering. Het systeem kan namelijk in de zomer koel water door de leidingen pompen, waardoor het gebouw afkoelt. Met deze techniek hopen we dan ook niet alleen de duurzaamheid te bevorderen, maar ook te anticiperen op de verandering van het klimaat.

Daarnaast wordt de ruimte op het dak benut voor zonnepanelen, waarmee een deel van de elektriciteit wordt opgewekt.

Verwarmen met restwarmte: SciencePark II

In 2014 is in Amsterdam Oost het complex SciencePark II opgeleverd, met daarin 608 studentenwoningen. Het bijzondere is dat deze woningen verwarmd worden met restwarmte van het naastgelegen datacenter. Het datacenter vangt die restwarmte op en transporteert het naar een aardwarmtebron waarop het complex van DUWO is aangesloten. Daar kunnen onze bewoners er duurzaam gebruik van maken, terwijl het anders via het dak aan de buitenlucht zou worden verspild.

De twee gebouwen worden met elkaar verbonden door een WKO (warmte koude opslag). Dat is nodig omdat de woningen slechts zes maanden gebruik maken van de warmte en het datacenter het hele jaar warmte over heeft. De installatie is dusdanig efficiënt dat in samenwerking met de gemeente Amsterdam uitbreiding naar een naastgelegen studentencomplex wordt onderzocht.

De koppeling tussen de twee gebouwen is de eerste in Nederland die op deze manier is gerealiseerd en wordt gezien als een voorbeeld voor andere datacenters.

Oud kantoorpand krijgt label A

Dicht bij Ring-West in Amsterdam, aan de Krelis Louwenstraat, stond al geruime tijd een kantoorpand leeg: het Elseviergebouw, in 2001 aangemerkt als rijksmonument. Het gebouw leende zich qua bouw en indeling uitstekend voor ombouw tot studentenstudio’s en werd daarom getransformeerd.

Daarbij werd het oude kantoor volledig gestript waarbij de gevel en de constructie intact zijn gelaten. Achter de monumentale gevel werd een nieuwe goed geïsoleerde schil aangebracht. Daarnaast is het gebouw voorzien van stadswarmte en een duurzame luchtbehandelingsinstallatie. Daardoor konden de woningen na de renovatie een label A krijgen.