Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van DUWO bestaat uit zes leden. Elk lid is verantwoordelijk voor een portefeuille die bij diens deskundigheid past.

Wilma Franchimon (voorzitter)
Tineke Zweed
Mariken Schoenmakers
Emile Spek
Floris Koopman

Berenike van Lohuizen

Documenten
Reglement raad van commissarissen inclusief bijlagen