Governance en integriteit

Als maatschappelijke organisatie wil DUWO integer, transparant en onafhankelijk handelen. Daarom houden we ons aan de Governancecode en hebben we een streng integriteitsbeleid.

Maatschappelijke visitatie

Ecorys heeft in opdracht van DUWO een maatschappelijke visitatie uitgevoerd over de periode 2012 tot en met 2015. Het visitatierapport geeft een beeld hoe DUWO volgens onze belanghebbenden presteert. Ons totaalcijfer komt op een overall score van ruim een 7, een mooi cijfer. 
Het Visitatierapport is openbaar en is gepubliceerd op onze website en op de website van de Stichting Visitatie (visitaties.nl).

Good governance

DUWO is een maatschappelijke organisatie. Daarom mag je van ons goed ondernemingsbestuur verwachten, oftewel good governance. Wij volgen de regels van de Governancecode, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes. De code geeft normen voor goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiĆ«le beheersing.

Integriteitsbeleid

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze integer handelen. Daarom hebben wij een integriteitsbeleid opgesteld. Onze medewerkers doen hun werk in de geest van dit beleid. Het integriteitsbeleid biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties. Zo beschermen wij het belang van onze klanten, het belang van onze medewerkers en het belang van Stichting DUWO.

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers van DUWO is conform de CAO Woondiensten. De beloning van de bestuurders en toezichthouders is conform de Wet Normering Topinkomens.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden