Geen objecten gevonden

DUWO's Missie

DUWO's Missie

Wij strijden voor een eerlijk thuis, voor elke student door:

  • De studenten in al ons handelen centraal te stellen
  • Ons bezit verder te verduurzamen en uit te breiden
  • Samen innovatief en efficiënt te werken

DUWO ontleent haar bestaansrecht aan de maatschappelijke taak om studenten te voorzien van een betaalbare woning. De vraag naar betaalbare studentenhuisvesting blijft de komende periode groeien en het is de taak van DUWO om meer goede en betaalbare woningen aan te bieden en de bestaande woningen goed te onderhouden. De financiële continuïteit van de organisatie speelt hierbij een grote rol en vormt de randvoorwaarde van de manier waarop DUWO deze taak invult. Onze kracht en kerncompetenties zetten we in om deze groei te realiseren. Waar nodig versterken we onszelf en ontwikkelen we nieuwe competenties om de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden

Ondanks dat betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van woningen voor studenten de kerndoelen van onze organisatie zijn, ziet DUWO haar maatschappelijke taak breder. Deze bredere opgave zit hem vooral in de manier waarop we de taak invulling geven. Hierin onderscheiden we drie kernwaarden:

  1. De studenten in al ons handelen centraal stellen: DUWO wil meerwaarde creëren in de woonbeleving van onze huurders. Deze meerwaarde gaat verder dan een betaalbare woonruimte ter beschikking stellen. DUWO wil actief bijdragen aan een optimale klantbeleving en we kunnen met onze dienstverlening hier een verschil in te maken door de student als klant centraal te stellen en de randvoorwaarden voor communityvorming te vervullen.
  2. Ons bezit verder te verduurzamen en uit te breiden: De financiële continuïteit van de organisatie vormt de randvoorwaarde van de manier waarop DUWO haar maatschappelijke taak invulling geeft. Om deze continuïteit te waarborgen is het noodzakelijk om de verdiencapaciteit van onze vastgoedportefeuille in stand te houden. Dit doen we door te het bezit te verduurzamen en verbeteren.
  3. Samen innovatief en efficiënt te werken: De ambitie om goedkope woningen te realiseren staat niet haaks op de ambitie om een klantgerichte organisatie te zijn. DUWO richt haar organisatie in om operational excellence te benaderen, maar ziet veel mogelijkheden om met haar efficiënte werkzaamheden daarbij het raakvlak van customer intimacy op te zoeken verder uit te werken onder het begrip mass customization: het standaard product zoveel als mogelijk persoonlijk maken voor onze klanten.