Cijfers

Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2020 *

Amsterdam  
Delft 136
Den Haag 100
Leiden 173
Midden-Nederland  
Totaal aan woningvoorraad toegevoegd 409

* Nieuwbouw, in beheer en ombouw

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2028

. . . Potentiële uitbreidingsbehoefte 2028  
. Tekort april 2020 Groei aantal studenten 2020-2028 Bovengrens Ondergrens
Amsterdam 5.200 6.900 15.386 11.854
Delft 1.500 4.840 5.567 4.292
Den Haag 1.100 1.460 2.996 1.480
Leiden 2.250 2.750 4.011 3.610
Midden-Nederland   1.680 1.082 419
Totaal in werkgebied 10.050 17.630 29.042 21.655

Aantal verhuringen in 2020

Stad Niet-Accommodate Accommodate Totaal
Amsterdam 3.135 4.409 7.544
Delft 2.781 2.694 5.475
Den Haag 890 1.392 2.282
Leiden 3.136 212 3.348
Midden-Nederland 407 92 499
Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting 10.349 8.799 19.148

Aantal woonruimten op 31 december 2020 (inclusief accommodate)

Plaats Eigendom Beheer Totaal
Amsterdam 7.047 3.746 10.793
Delft 9.228 1.160 10.388
Den Haag 2.487 1.409 3.896
Leiden 6.137 1.311 7.448
Midden-Nederland 633 440 1.073
Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2020 25.532 8.066 33.598
       

Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2020 *

Totaal 158.200

* Alle ingeschreven studenten bij ROOM, niet alleen bij DUWO.

Accommodate *

Aantal beschikbare kamers eind 2020 8.339
Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2020 8.799

* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2021

Stad Onzelfstandig   Zelfstandig  
  Netto Inclusief servicekosten Netto Inclusief servicekosten
Amsterdam e.o. € 274 € 395 € 458 € 576
Delft € 294 € 415 € 431 € 581
Den Haag € 303 € 466 € 440 € 587
Deventer € 262 € 363 € 411 € 510
Leiden € 267 € 383 € 493 € 609
Wageningen     € 437 € 548
Gemiddeld DUWO € 281 € 404 € 455 € 583