Cijfers

Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2015 *

Amsterdam

876

Delft

118

Den Haag

3

Leiden

806

Midden-Nederland

65

Totaal aan woningvoorraad toegevoegd

1.868

* Nieuwbouw, in beheer en ombouw

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2024

Tekort maart 2016

Extra vraag tot 2024

Tekort bij
niets doen 2024bij gering effect sociaal leenstelsel

bij groot effect sociaal leenstelsel

bij gering effect sociaal leenstelsel

bij groot effect sociaal leenstelsel

Amsterdam

12.000

3.670

-750

17.170

12.750

Delft

1.300

1.970

790

3.870

2.690

Den Haag

800

1.080

80

1.930

930

Deventer

200

20

-100

400

280

Leiden

2.000

730

-500

2.730

1.500

Wageningen

100

1.700

1.180

1.800

1.280

Totaal in werkgebied

16.400

9.170

700

27.900

19.430

Aantal verhuringen in 2015

Amsterdam

3.079

Delft

2.028

Den Haag

636

Leiden

2.677

Midden-Nederland

228

Accommodate (alle steden, inclusief verlengingen)

6.878

Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting

15.526

Aantal woonruimten op 31 december 2015 (inclusief Accommodate)

Eigendom

Beheer

Totaal

Amsterdam

6.221

3.470

9.690

Delft

8.893

757

9.650

Den Haag

1.679

1.500

3.179

Leiden

5.712

718

6.430

Midden-Nederland

565

0

565

Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2015

23.070

6.445

29.514

Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2015 *

Amsterdam

79.058

Delft

13.464

Den Haag

5.846

Leiden

7.645

Nog onbekende studieplaats

35.845

Totaal

141.858

* Inclusief alle ingeschreven studenten bij Studentenwoningweb, niet alleen bij DUWO.

Accommodate *

Aantal beschikbare kamers eind 2015

6.938

Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2015

6.878

* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen medio 2014

Onzelfstandig

Zelfstandig

Netto

Inclusief
servicekosten

Netto

Inclusief
servicekosten

Amsterdam

€ 235

€ 337

€ 406

€ 506

Delft

€ 260

€ 364

€ 458

€ 547

Den Haag

€ 281

€ 375

€ 397

€ 498

Leiden

€ 215

€ 305

€ 455

€ 573

 

Deel deze pagina