Cijfers

Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2017 *

Amsterdam

595

Delft

927

Den Haag

0

Leiden

165

Midden-Nederland

1

Totaal aan woningvoorraad toegevoegd

1.688

* Nieuwbouw, in beheer en ombouw

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2025

Tekort maart 2017

Extra vraag tot 2025

Tekort bij
niets doen 2025



bij klein effect sociaal leenstelsel

bij groot effect sociaal leenstelsel

bij klein effect sociaal leenstelsel

bij groot effect sociaal leenstelsel

Amsterdam

10.700

3.540

-440

14.240

10.260

Delft

1.700

2.750

1.700

4.450

3.400

Den Haag

1.500

2.230

1.300

3.730

2.800

Leiden

2.700

850

-310

3.550

2.390

Midden-Nederland

500

2.560

1.730

3.060

2.230

Totaal in werkgebied

17.100

11.930

3.980

29.030

21.080

Aantal verhuringen in 2017

Niet-Accommodate

Accommodate

Totaal

Amsterdam

2.738

4.386

7.124

Delft

3.029

3.458

6.487

Den Haag

666

1.713

2.379

Leiden

2.466

1.212

3.678

Midden-Nederland

258

294

552

Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting

9.157

11.063

20.220

Aantal woonruimten op 31 december 2017 (inclusief Accommodate)

Eigendom

Beheer

Totaal

Amsterdam

7.382

3.673

11.055

Delft

9.081

1.137

10.218

Den Haag

1.680

1.650

3.330

Leiden

5.912

851

6.763

Midden-Nederland

536

440

976

Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2017

24.605

7.737

32.342

Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2017 *

Amsterdam

97.387

Delft

18.707

Den Haag

8.656

Leiden

13.505

Midden-Nederland

1.976

Nog onbekende studieplaats

35.716

Totaal

175.947

* Inclusief alle ingeschreven studenten bij Studentenwoningweb, niet alleen bij DUWO.

Accommodate *

Aantal beschikbare kamers eind 2017

7.892

Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2017

11.063

 

 

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2018

Onzelfstandig

Zelfstandig

Netto

Inclusief
servicekosten

Netto

Inclusief
servicekosten

Amsterdam e.o.

€ 253

€ 373

€ 429

€ 540

Delft

€ 277

€ 399

€ 406

€ 528

Den Haag

€ 291

€ 456

€ 407

€ 538

Deventer

€ 248

€ 325

€ 357

€ 413

Leiden

€ 232

€ 338

€ 510

€ 626

Wageningen

€ 411

€ 511

Gemiddeld DUWO

€ 258

€ 377

€ 432

€ 549

 

Deel deze pagina