Cijfers

Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2017 *

Amsterdam

595

Delft

927

Den Haag

0

Leiden

165

Midden-Nederland

1

Totaal aan woningvoorraad toegevoegd

1.688

* Nieuwbouw, in beheer en ombouw

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2024

Tekort maart 2016

Extra vraag tot 2024

Tekort bij
niets doen 2024bij klein effect sociaal leenstelsel

bij groot effect sociaal leenstelsel

bij klein effect sociaal leenstelsel

bij groot effect sociaal leenstelsel

Amsterdam

12.000

3.600

-800

15.600

11.200

Delft

1.300

2.000

800

3.300

2.100

Den Haag

800

1.100

100

1.900

900

Leiden

2.000

700

-500

2.700

1.500

Midden-Nederland

300

1.800

1.200

2.100

1.500

Totaal in werkgebied

16.400

9.200

800

25.600

17.200

Aantal verhuringen in 2016

Niet-Accommodate

Accommodate

Totaal

Amsterdam

3.179

3.441

6.620

Delft

2.161

3.035

5.196

Den Haag

873

851

1.724

Leiden

2.500

123

2.623

Midden-Nederland

641

50

691

Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting

9.354

8.994

16.854

Aantal woonruimten op 31 december 2016 (inclusief Accommodate)

Eigendom

Beheer

Totaal

Amsterdam

6.626

4.058

10.683

Delft

8.861

742

9.603

Den Haag

1.680

1.650

3.330

Leiden

5.930

716

6.646

Midden-Nederland

550

440

990

Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2016

23.647

7.606

31.252

Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2016 *

Amsterdam

88.948

Delft

15.988

Den Haag

7.220

Leiden

10.656

Midden-Nederland

1.222

Nog onbekende studieplaats

30.392

Totaal

154.426

* Inclusief alle ingeschreven studenten bij Studentenwoningweb, niet alleen bij DUWO.

Accommodate *

Aantal beschikbare kamers eind 2016

7.398

Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2016

7.500

* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2017

Onzelfstandig

Zelfstandig

Netto

Inclusief
servicekosten

Netto

Inclusief
servicekosten

Amsterdam e.o.

€ 234

€ 331

€ 420

€ 507

Delft

€ 266

€ 365

€ 443

€ 516

Den Haag

€ 282

€ 390

€ 409

€ 508

Deventer

€ 240

€ 308

€ 339

€ 385

Leiden

€ 226

€ 323

€ 462

€ 537

Wageningen

€ 388

€ 472

Gemiddeld DUWO

€ 244

€ 341

€ 431

€ 513

 

Deel deze pagina