Cijfers

Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2019 *

Amsterdam 81
Delft 130
Den Haag 482
Leiden 603
Midden-Nederland 143
Totaal aan woningvoorraad toegevoegd 1.439

* Nieuwbouw, in beheer en ombouw

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2027

. . . Potentiële uitbreidingsbehoefte 2027  
. Tekort april 2019 Groei aantal studenten 2018-2027 Bovengrens Ondergrens
Amsterdam 4.430 5.670 13.860 10.130
Delft 1.330 5.780 6.219 5.079
Den Haag 2.260 790 3.621 2.751
Leiden 1.950 4.150 3.761 2.471
Midden-Nederland -780 2.070 1.652 982
Totaal in werkgebied 9.190 18.460 29.113 21.413

Aantal verhuringen in 2019

Stad Niet-Accommodate Accommodate Totaal
Amsterdam 2.627 4.175 6.802
Delft 2.454 2.920 5.374
Den Haag 921 1.472 2.393
Leiden 2.609 146 2.755
Midden-Nederland 448 322 770
Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting 9.059 9.035 18.094

Aantal woonruimten op 31 december 2019 (inclusief accommodate)

Plaats Eigendom Beheer Totaal
Amsterdam 7.126 3.768 10.894
Delft 9.165 1.157 10.322
Den Haag 2.488 1.309 3.797
Leiden 6.089 1.265 7.354
Midden-Nederland 666 440 1.106
Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2019 25.534 7.939 33.473
       

Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2020 *

Totaal 158.200

* Alle ingeschreven studenten bij ROOM, niet alleen bij DUWO.

Accommodate *

Aantal beschikbare kamers eind 2019 8.328
Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2019 9.035

* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2020

Stad Onzelfstandig   Zelfstandig  
  Netto Inclusief servicekosten Netto Inclusief servicekosten
Amsterdam e.o. € 270 € 385 € 455 € 563
Delft € 290 € 408 € 427 € 551
Den Haag € 299 € 460 € 430 € 563
Deventer € 258 € 341 € 404 € 496
Leiden € 254 € 364 € 476 € 586
Wageningen     € 427 € 520
Gemiddeld DUWO € 274 € 392 € 447 € 562