Cijfers

Aantal woonruimten op 31 december 2022

Plaats Eigendom Beheer Totaal
Amsterdam 7.044 3.719 10.763
Delft 8.331 1.058 9.389
Den Haag 2.487 1.409 3.896
Leiden 6.174 1.172 7.346
Midden-Nederland 610 440 1.050
Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2021 24.646 7.798 32.444

Aantal actief woningzoekende studenten in 2023 *

Totaal 34.950 (in 2022 waren dit er 35.500)

* Alle ingeschreven studenten bij ROOM, niet alleen bij DUWO.

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2024

Stad Onzelfstandig   Zelfstandig  
  Netto Inclusief servicekosten Netto Inclusief servicekosten
Amsterdam e.o. € 317 € 479 € 508 € 663
Delft € 335 € 501 € 524 € 696
Den Haag € 339 € 545 € 491 € 654
Deventer € 294 € 422 € 443 € 566
Leiden € 295 € 434 € 526 € 666
Wageningen     € 485 € 584
Gemiddeld DUWO € 318 € 479 € 512 € 667

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2030

  Huidig tekort 2022-2023 Minimaal tekort 2030-2031 Maximaal tekort 2030-2031
Amsterdam 3.900 12.800 15.800
Delft 1.400 3.200 4.000
Den Haag 500 0

0

Deventer 100 0 0
Haarlem 100 300 500
Leiden 2.500 2.300 3.500
Wageningen 500 1.500 1.800
Totaal in werkgebied 9.000 20.100

25.600