Geen objecten gevonden

Cijfers

Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2021 *

Amsterdam  
Delft 111
Den Haag  
Leiden 213
Midden-Nederland  
Totaal aan woningvoorraad toegevoegd 324

* Nieuwbouw, in beheer en ombouw

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2029

. Tekort april 2021 Groei aantal studenten 2021-2029 Potentiële uitbreidingsbehoefte 2029
Amsterdam 6.600 15.100 21.700
Delft 1.200 5.500 6.700
Den Haag 1.300 3.200 4.500
Haarlem 300 500 800
Leiden 2.600 3.600 6.200
Wageningen -600 2.400 1.800
Totaal in werkgebied 11.400 30.300 41.700

Aantal verhuringen in 2021

Stad Niet-University Housing University Housing Totaal
Amsterdam 2.855 3.763 6.618
Delft 2.986 2.501 5.487
Den Haag 831 1.311 2.142
Leiden 3.192 142 3.334
Midden-Nederland 389   389
Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting 10.253 7.717 17.970

Aantal woonruimten op 31 december 2021 (inclusief University Housing)

Plaats Eigendom Beheer Totaal
Amsterdam 7.043 3.727 10.770
Delft 9.244 1.058 10.322
Den Haag 2.487 1.409 3.896
Leiden 6.147 1.503 7.650
Midden-Nederland 614 440 1.054
Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2021 25.535 8.137 33.692
       

Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2021 *

Totaal 181.894

* Alle ingeschreven studenten bij ROOM, niet alleen bij DUWO.

University Housing *

Aantal beschikbare kamers eind 2021 8.110
Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2021 7.717

* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2022

Stad Onzelfstandig   Zelfstandig  
  Netto Inclusief servicekosten Netto Inclusief servicekosten
Amsterdam e.o. € 280 € 401 € 472 € 590
Delft € 301 € 422 € 453 € 603
Den Haag € 306 € 469 € 466 € 613
Deventer € 268 € 369 € 416 € 515
Leiden € 264 € 380 € 472 € 588
Wageningen     € 459 € 570
Gemiddeld DUWO € 285 € 408 € 466 € 594