Cijfers

Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2019 *

Amsterdam 81
Delft 130
Den Haag 482
Leiden 603
Midden-Nederland 143
Totaal aan woningvoorraad toegevoegd 1.439

* Nieuwbouw, in beheer en ombouw

Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2024

. Tekort maart 2016 Extra vraag tot 2024 . Tekort bij niets doen 2024    
. . bij klein effect sociaal leenstelsel bij groot effect sociaal leenstelsel bij klein effect sociaal leenstelsel bij groot effect sociaal leenstelsel  
Amsterdam 10.700 3.540 -440 14.240 10.260  
Delft 1.700 2.750 1.700 4.450 3.400  
Den Haag 1.500 2.230 1.300 3.730 2.800  
Leiden 2.700 850 -310 3.550 2.390  
Midden-Nederland 500 2.560 1.730 3.060 2.230  
Totaal in werkgebied 17.100 11.930 3.980 29.030 21.080  

Aantal verhuringen in 2017

Stad Niet-Accommodate Accommodate Totaal  
Amsterdam 2.738 4.386 7.124  
Delft 3.029 3.458 6.487  
Den Haag 666 1.713 2.379  
Leiden 2.466 1.212 3.678  
Midden-Nederland 258 294 552  
Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting 9.157 11.063 20.220  

Aantal woonruimten op 31 december 2017 (inclusief accommodate)

Plaats Eigendom Beheer Totaal  
Amsterdam 7.382 3.673 11.055  
Delft 9.081 1.137 10.218  
Den Haag 1.680 1.650 3.330  
Leiden 5.912 851 6.763  
Midden-Nederland 536 440 976  
Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2017 24.605 7.737 32.342  

Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2017 *

Amsterdam 87.387
Delft 18.707
Den Haag 8.656
Leiden 13.505
Midden-Nederland 1.976
Nog onbekende studieplaats 35.716
Totaal 175.947

* Inclusief alle ingeschreven studenten bij Studentenwoningweb, niet alleen bij DUWO.

Accommodate *

Aantal beschikbare kamers eind 2017 7.892
Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2017 11.063

* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.

Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2018

Stad Onzelfstandig   Zelfstandig    
  Netto Inclusief servicekosten Netto Inclusief servicekosten  
Amsterdam e.o. € 253 € 373 € 429 € 540  
Delft € 277 € 399 € 406 € 528  
Den Haag € 291 € 456 € 407 € 538  
Deventer € 248 € 325 € 357 € 413  
Leiden € 232 € 338 € 510 € 626  
Wageningen     € 411 € 511  
Gemiddeld DUWO € 258 € 377 € 432 € 549  
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden