Adviesraad Studentenhuisvesting

Onderwijsinstellingen en studentenvakbonden hebben een stem in het beleid van DUWO in de Adviesraad Studentenhuisvesting. Jaarlijks adviseert de adviesraad DUWO over zaken als de woonlasten voor studenten, locaties voor nieuwe studentenhuisvesting en internationalisering.

De Adviesraad Studentenhuisvesting van DUWO bestond in 2015 tien jaar. In 2005 kwam dit adviesorgaan voor het eerst bijeen. Het werd opgericht omdat DUWO belanghebbenden uit de onderwijswereld invloed op haar beleid wilde geven en hun expertise daarin wilde betrekken. In de adviesraad zijn de hoger onderwijsinstellingen in het werkgebied van DUWO en de studentenorganisaties vertegenwoordigd. 

Woensdag 21 januari 2015 vierde de raad het tienjarige jubileum tijdens de jaarlijkse vergadering.
Ter gelegenheid van het jubileum is deze themanieuwsbrief samengesteld.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaat verscheen de publicatie Vijf jaar Adviesraad Studentenhuisvesting met daarin de adviezen die de adviesraad tussen 2005 en 2011 gaf en wat DUWO met de adviezen heeft gedaan.

Samenstelling van de Adviesraad Studentenhuisvesting

Naam

Organisatie

Functie

T. Sminia

voorzitter

B. Verveld

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

voorzitter college van bestuur

A. Eenennaam

Gerrit Rietveld Academie

voorzitter college van bestuur

H.G.L.M. Camps

Haagse Hogeschool

lid college van bestuur

A. Mur

Hogeschool Leiden

lid college van bestuur

J.G.M. Reuling

Hogeschool van Amsterdam

lid college van bestuur

M. Nollen

Inholland

lid college van bestuur

H. van der Meulen

Koninklijk Conservatorium

voorzitter college van bestuur en directeur

H.G.M. van Oldeniel 

Saxion

lid college van bestuur

N. Vermeulen

Technische Universiteit Delft

vice president Operations

J.A. van Dijk

UNESCO-IHE

business director

J. van Riel

Universiteit Leiden

portefeuillehouder bedrijfsvoering

J.W. Lintsen MBA

Universiteit van Amsterdam

lid college van bestuur

M.H.T. Jansen

Vrije Universiteit

lid college van bestuur

L.A.C. Buchwaldt MBA   

Wageningen UR

lid raad van bestuur

 

Haagse Studentenvakbond

voorzitter

Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSBO)

voorzitter

studentenvakbond ASVA

voorzitter

studentenvakbond SRVU

voorzitter

studentenvakbond VSSD

commissaris extern

 

Deel deze pagina