Adviesraad Studentenhuisvesting

Onderwijsinstellingen en studentenvakbonden hebben een stem in het beleid van DUWO in de Adviesraad Studentenhuisvesting. Jaarlijks adviseert de adviesraad DUWO over zaken als de woonlasten voor studenten, locaties voor nieuwe studentenhuisvesting en internationalisering.

In de publicatie Vijf jaar Adviesraad Studentenhuisvesting vind je enkele adviezen die de adviesraad tussen 2005 en 2011 gaf en wat DUWO met de adviezen heeft gedaan.

Samenstelling van de Adviesraad Studentenhuisvesting

Naam

Organisatie

Functie

T. Sminia

voorzitter

B. Verveld

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

lid college van bestuur

S. Jongejan

Gerrit Rietveld Academie

secretaris college van bestuur

L. Geluk

Haagse Hogeschool

voorzitter college van bestuur

A. Mur

Hogeschool Leiden

lid college van bestuur

M. Nollen

Inholland

lid college van bestuur

H. van der Meulen

Koninklijk Conservatorium

vice-voorzitter college van bestuur en directeur

I. van Oldeniel

Saxion

lid college van bestuur

A. Mulder

Technische Universiteit Delft

vice-voorzitter college van bestuur

M. Vink

UNESCO-IHE

business director

W. Te Beest

Universiteit Leiden

vice-voorzitter college van bestuur

H. Amman

Universiteit van Amsterdam/
Hogeschool van Amsterdam

vice-voorzitter college
van bestuur UvA/rector HvA

M. Jansen

Vrije Universiteit

lid college van bestuur

T. Breukink

Wageningen UR

lid raad van bestuur

M. Princen

Haagse Studentenvakbond

voorzitter

F. Carstens

Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSBO)

voorzitter

H. Hoogervorst

studentenvakbond ASVA

voorzitter

M. Aktan

studentenvakbond SRVU

voorzitter

A. Kraamer

studentenvakbond VSSD

secretaris

 

Deel deze pagina