Geen objecten gevonden

Adviesraad Studentenhuisvesting

Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties hebben een stem in het beleid van DUWO in de Adviesraad Studentenhuisvesting. Jaarlijks adviseert de Adviesraad over thema’s als kamernood, betaalbaarheid, bouwen op de campus en in de regio, internationalisering en studentenwelzijn.

De Adviesraad Studentenhuisvesting van DUWO is in 2005 opgericht. DUWO wilde studentenorganisaties en belanghebbenden uit de onderwijswereld invloed op haar beleid geven en hun expertise daarin betrekken. In de adviesraad zijn de hogeronderwijsinstellingen in het werkgebied van DUWO en de studentenorganisaties vertegenwoordigd.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan verscheen de publicatie Vijf jaar Adviesraad Studentenhuisvesting met daarin de adviezen die de adviesraad tussen 2005 en 2011 gaf en wat DUWO met de adviezen heeft gedaan.

Samenstelling van de adviesraad studentenhuisvesting

Naam Organisatie Functie
P. Rullmann voorzitter
D. van Traa Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voorzitter college van bestuur
M. Lauwaert Gerrit Rietveld Academie voorzitter college van bestuur
H. Nederlof Haagse Hogeschool lid college van bestuur
H. Reuling Hogeschool van Amsterdam lid college van bestuur
J. van de Steenhoven Hogeschool Leiden lid college van bestuur
R. Mudde IHE lid college van bestuur
M. van de Berg Inholland lid college van bestuur
M. Prchal Koninklijk Conservatorium adjunct directeur Onderwijs
M. van der Meer Technische Universiteit Delft lid college van bestuur
M. Ridderbos Universiteit Leiden vice-voorzitter van college van bestuur
J.W. Lintsen MBA Universiteit van Amsterdam lid college van bestuur
M. Nollen Vrije Universiteit lid college van bestuur
L.A.C. Buchwaldt MBA Wageningen UR lid raad van bestuur
A. Mulder Saxion voorzitter college van bestuur
  Haagse Studentenvakbond voorzitter
  Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSBO) voorzitter
  studentenvakbond ASVA voorzitter
  studentenvakbond SRVU voorzitter
  studentenvakbond Student Alliance Wageningen Board voorzitter
  studentenvakbond VSSD commissaris extern