Adviesraad Studentenhuisvesting

Onderwijsinstellingen en studentenvakbonden hebben een stem in het beleid van DUWO in de Adviesraad Studentenhuisvesting. Jaarlijks adviseert de adviesraad DUWO over zaken als de woonlasten voor studenten, locaties voor nieuwe studentenhuisvesting en internationalisering.

De Adviesraad Studentenhuisvesting van DUWO bestond in 2015 tien jaar. In 2005 kwam dit adviesorgaan voor het eerst bijeen. Het werd opgericht omdat DUWO belanghebbenden uit de onderwijswereld invloed op haar beleid wilde geven en hun expertise daarin wilde betrekken. In de adviesraad zijn de hoger onderwijsinstellingen in het werkgebied van DUWO en de studentenorganisaties vertegenwoordigd.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan verscheen de publicatie Vijf jaar Adviesraad Studentenhuisvesting met daarin de adviezen die de adviesraad tussen 2005 en 2011 gaf en wat DUWO met de adviezen heeft gedaan.

Samenstelling van de adviesraad studentenhuisvesting

Naam Organisatie Functie
T. Sminia voorzitter
B. Verveld Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voorzitter college van bestuur
J. van Weenen Gerrit Rietveld Academie voorzitter college van bestuur
H.G.L.M. Camps Haagse Hogeschool lid college van bestuur
A. Mur Hogeschool Leiden lid college van bestuur
J.G.M. Reuling Hogeschool van Amsterdam lid college van bestuur
M. Nollen Inholland lid college van bestuur
M. Prchal Koninklijk Conservatorium adjunct directeur Onderwijs
H.G.M. van Oldeniel Saxion lid college van bestuur
N. Vermeulen Technische Universiteit Delft vice president Operations
J.A. van Dijk UNESCO-IHE business director
J. van Riel Universiteit Leiden portefeuillehouder bedrijfsvoering
M. Ridderbos Universiteit Leiden vice-voorzitter van college van bestuur
J.W. Lintsen MBA Universiteit van Amsterdam lid college van bestuur
M.H.T. Jansen Vrije Universiteit lid college van bestuur
L.A.C. Buchwaldt MBA Wageningen UR lid raad van bestuur
  Haagse Studentenvakbond voorzitter
  Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSBO) voorzitter
  studentenvakbond ASVA voorzitter
  studentenvakbond SRVU voorzitter
  studentenvakbond VSSD commissaris extern
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden