Warmtewet

Wat is de Warmtewet?
De Warmtewet, van kracht sinds 1 januari 2014, stelt regels voor warmteleveranciers en is bedoeld om huurders te beschermen. Huurders die warmte ontvangen via blok- of stadsverwarming, kunnen namelijk niet overstappen naar een andere leverancier, omdat warmtenetten niet onderling zijn gekoppeld (i.t.t. gas- en elektranetwerken). De wet is nog niet overal ingevoerd, omdat er nog onduidelijkheden over zijn.

Wat is er aan de hand?
DUWO en andere studentenhuisvesters luiden de noodklok omdat de Warmtewet tot hogere huurkosten voor bewoners van studentencomplexen zal leiden. Dat past niet in ons beleid om woonlasten voor studenten zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt via brancheorganisatie Kences een politieke lobby gevoerd om studentenhuisvesting buiten de Warmtewet te houden. DUWO heeft besloten de Warmtewet niet in te voeren tot daarover duidelijkheid is.

Hoe komt het dat de Warmtewet voor hogere huren zorgt?
Onder de Warmtewet vallen ook collectieve warmte-installaties, zoals studentenhuisvesters die in complexen gebruiken. Daarom worden ook zij aangemerkt als warmteleveranciers en moeten ze voldoen aan de nieuwe regels. Dat leidt tot een dure administratieve omslag, die bij doorberekening zorgt voor hogere huren voor studenten.

Zijn huurders bij ons minder goed beschermd, omdat we de Warmtewet nog niet hebben ingevoerd?
Huurders zijn bij ons even goed beschermd als huurders dat onder de Warmtewet zijn, omdat we als woningcorporatie zijn gebonden aan de wet- en regelgeving van de Huurwet en het Besluit Servicekosten. Dat geeft huurders veel invloed, meer zelfs dan onder de nieuwe Warmtewet. Ook de prijs is beschermd. DUWO mag nooit meer in rekening brengen dan de werkelijke kosten van de ingekochte warmte.

Waarom heeft DUWO gemeenschappelijke warmte-installaties?
DUWO gebruikt gemeenschappelijke installaties omdat ze duurzamer en goedkoper voor de huurder zijn.

Wat vinden de huurdersorganisaties?
Alle huurdersorganisaties zijn het eens met de bovengenoemde aanpak van DUWO.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden