Geen objecten gevonden

Gebruik van de gemeenschappelijke ruimten

Het is natuurlijk belangrijk om met elkaar in contact te blijven en af en toe wat te ontspannen.
De gemeenschappelijke ruimtes (GR’s/common rooms) zijn daarom weer open voor gebruik.

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen, gelden hierbij wel een aantal voorwaarden:

  • Bij koorts, verkoudheid, hoesten, etc. kom je NIET in de common room!
  • Ook in de GR’s gelden nog steeds de basisregels die vanuit de overheid zijn vastgesteld

Houd ten alle tijde rekening met omwonenden en veroorzaak geen overlast.

Veel plezier samen!