Geen objecten gevonden

Standaard voorrangsregel

De standaard regeling werkt op basis van een postcodetabel. In de tabel kun je zien aan welke DUWO panden de regeling is gekoppeld.

Nu je weet of je wel of niet in aanmerking komt voor een kamer met behulp van de voorrangsregeling, geldt in beide gevallen dat je je inschrijft en zelf reageert op het kameraanbod. Bij de advertenties staat vermeld of er een voorrangsregeling wordt toegepast. Lees ook de spelregels.

Let er op dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent (aankomend) eerstejaarsstudent. Dat betekent dat je dit kalenderjaar (meestal in september) start of al bent gestart (bijvoorbeeld in januari) met je studie. Ook als je al een andere studie hebt gevolgd en je gaat binnenkort beginnen met een nieuwe of vervolgstudie, dan rekenen we je als (aankomend) eerstejaarsstudent. Dit geldt ook voor alle aankomende eerstejaarsstudenten uit het buitenland. De regeling geldt niet voor PhD'ers.
  • Bij de gemeente sta je minimaal 4 maanden ingeschreven op je huidige adres en dat is een adres met een postcode uit de voorrangstabel.
  • Voordat je een huurcontract kunt tekenen vragen we je onder andere om een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) toe te sturen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het is belangrijk dat je zelf goed controleert of je aan de voorwaarden voldoet, voordat je reageert op een kamer. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf!

Vraagbaak