DUWO University Housing locatie Amsterdam

Je kunt huren bij DUWO University Housing als je bent ingeschreven of aangenomen bij een van deze instellingen. Kies je onderwijsinstelling voor meer informatie.


Academisch Medisch Centrum

 Centrum Wiskunde & Informatica
 Nationaal instituut voor subatomaire fysica
 

Amsterdam University College
    
Gerrit Rietveld Academie

 Hogeschool Tio
 

Stichting Studiefinanciering CuraƧao
AMOLF & ARCNL

 Hogeschool Inholland Diemen
 
Internationaal instituut voor sociale geschiedenis