Geen objecten gevonden

Bewonersparticipatie en bewonerscommissie

DUWO vindt bewonersparticipatie belangrijk. Daarom gaan we graag in gesprek met bewoners. We maken afspraken met huurdersorganisaties en overleggen geregeld met de bewonerscommissie van een studentencomplex. In de grotere studentencomplexen hebben we contact met nestoren en verdiepingsvertegenwoordigers. Volop mogelijkheden dus voor bewonersparticipatie! Daarom zoeken we enthousiaste bewoners die in een bewonerscommissie willen meedenken of als nestor aan de slag willen.

Ook als huurder van DUWO University Housing kun je voor inspraak en participatie terecht bij de huurdersorganisatie, bewonerscommissie en nestor/verdiepingsvertegenwoordiger van je complex.

Nestoren/studentbeheerders van studentencomplex

In veel studentencomplexen heeft DUWO direct contact met nestoren of groepsoudsten en met verdiepingsvertegenwoordigers. DUWO stelt nestoren of groepsoudsten aan en geeft hen een vergoeding voor hun werk.

Behalve de beheerder is ook de nestor een direct aanspreekpunt, bijvoorbeeld als er problemen in het gebouw zijn. De nestor wordt ook wel studentbeheerder genoemd.

De verdiepingsvertegenwoordiger is je directe aanspreekpunt voor bijvoorbeeld problemen op de verdieping of onduidelijkheden bij een interne verhuizing of hospiteren.

Bewonerscommissie

Veel studentencomplexen van DUWO hebben een bewonerscommissie. De bewoners kiezen de leden van deze commissie. De bewonerscommissie overlegt ten minste drie keer per jaar met DUWO over onder andere servicekosten, overlast en onderhoud van het studentencomplex.