Geen objecten gevonden

Beheerders in het gebouw

In al onze gebouwen houden beheerders toezicht. De beheerder is hét aanspreekpunt voor alle bewoners. Spreek hem of haar gerust aan als je iets wilt weten of een klacht hebt.

Beheerders:

  • voeren welkomstgesprekken met nieuwe bewoners;
  • controleren alle gemeenschappelijke ruimtes in en buiten het gebouw;
  • letten op brandveiligheid, hygiëne en eventuele onderhoudsgebreken;
  • zien erop toe dat de bewoners de huurvoorwaarden en het bewonersreglement naleven;
  • (sociaal) beheerders bemiddelen bij burenruzies en overlast. 

Ervaar je structurele overlast of is er sprake van een burenruzie? Maak je je zorgen om een huisgenoot of een van je buren? Of heb je zelf hulp nodig op het gebied van leefbaarheid?
Dan kun je terecht bij de sociaal beheerders van DUWO.

Wil je een afspraak maken met een beheerder? Vul dan het contactformulier in met als onderwerp Afspraak beheerder

Wat doet een sociaal beheerder?

Studentbeheerders:
In alle studentenhuizen in Leiden, maar ook in sommige panden in Delft, Den Haag, Wageningen en de regio Amsterdam is één van je huisgenoten je aanspreekpunt: de studentbeheerder. De studentbeheerder is aanspreekpunt voor bewoners én voor DUWO.
Studentbeheerders voeren een welkomstgesprek met elke nieuwe bewoner (bij onzelfstandige woonruimte, de zelfstandige studentenwoningen krijgen een welkomstgesprek met de technisch beheerder) en geven informatie over het gebouw, de brandveiligheid en de huisregels.
Een uitgebreide omschrijving van de taken van een studentbeheerder vind je hier.

Storingen en reparatieverzoeken
Storingen en reparatieverzoeken meld je in alle gevallen via reparatieverzoek indienen. Is het een terugkerend probleem of wordt het niet goed opgelost, meld dit dan via het contactformulier aan de beheerder, met als onderwerp Afspraak beheerder