Geen objecten gevonden

Campuscontract

In het campuscontract staat dat je de woning aan het einde van je studie binnen 6 maanden verlaat. Dit doorstromingsbeleid hielp jou een kamer te vinden en geeft nieuwe studenten op hun beurt een kans op een studentenkamer.

  Accommodatehuurders hebben geen campuscontract, huurders van PhD-lang uitgezonderd.

Wat betekent het doorstromingsbeleid in de praktijk?

Wij controleren voor het doorstromingsbeleid jaarlijks of je nog ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Dat kunnen we op twee manieren doen:

  1. We kunnen de onderwijsinstelling vragen of je nog studeert. Niet iedere onderwijsinstelling werkt hier aan mee.
  2. We kunnen jou vragen of je nog studeert; dit kun je aantonen met een kopie van je collegekaart of met een verklaring van de onderwijsinstelling dat je nog studeert. Zorg dat het huidige studiejaar erop vermeld staat.

Let op: als je afstandsonderwijs volgt (zoals een thuisstudie), geldt als criterium dat je een NVAO*-geaccrediteerde voltijdsopleiding volgt die leidt tot een erkend diploma en die is opgenomen in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO). DUWO vraagt je dat aan te tonen. Kortdurende cursussen en trainingen vallen hier niet onder.

*Het NVAO is een door de Nederlandse en Vlaamse overheid opgericht orgaan dat de kwaliteit van het hoger onderwijs beoordeelt. In het CROHO worden alle erkende HBO- en WO-opleidingen aan universiteiten, hogescholen en andere opleidingsinstellingen bijgehouden. Met dit criterium wordt een deel van de opleidingen aan de thuisstudie-instituten uitgesloten, met name de vele cursussen en trainingen, waarvoor je na afronding alleen een deelcertificaat krijgt, maar geen geaccrediteerd diploma.

Ik studeer niet meer, wat gebeurt er nu?

Als je niet meer studeert, moet je je huur opzeggen en binnen 6 maanden je kamer verlaten.

Als bij de controle voor het doorstromingsbeleid blijkt dat je niet meer studeert, zeggen wij de huurovereenkomst op. Je moet hier binnen zes weken mee instemmen. Wanneer je niet instemt met de opzegging, vragen wij de kantonrechter de huurovereenkomst te beëindigen. De rechter zal zo’n verzoek goedkeuren. Dat blijkt uit eerdere rechtszaken die wij voerden over het doorstromingsbeleid.

Huurders bij wie uit de controle is gebleken dat men niet meer staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling en op grond daarvan de huur is opgezegd vanwege dringend eigen gebruik, kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule. Als de huuropzegging voor de huurder onevenredig negatieve gevolgen heeft, kan deze huurder DUWO vragen af te wijken van wat bepaald is in het campuscontract.

Inschrijven bij woningcorporaties

Schrijf je zo snel mogelijk in bij woningcorporaties. In Amsterdam bijvoorbeeld bij Woningnet en in Delft en Den Haag bij Woonnet-Haaglanden en Leiden WoningNet Holland Rijnland. Wacht in elk geval niet te lang, want binnen 6 maanden staat een nieuwe student op de stoep.

Weet je dat DUWO ook koopwoningen aanbiedt?

Vraagbaak

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden