Servicekosten

Bij DUWO betaal je naast je kale huur ook servicekosten. Dit zijn kosten voor diensten zoals schoonmaak en gas, water en elektra. De kosten kunnen per woning verschillen. In je huurcontract staat welke servicekosten je betaalt. Je kunt het ook bekijken bij Huurprijsopbouw en huurtoeslag.

Berekening van de servicekosten

Je betaalt een voorschot dat is gebaseerd op de verwachte kosten. Ieder jaar op 1 juli wordt dat voorschotbedrag opnieuw vastgesteld. Je ontvangt hierover uiterlijk 1 mei bericht, tegelijk met de eventuele huurverhoging.

Het nieuwe voorschotbedrag wordt mede bepaald op basis van de afrekening van de servicekosten in het jaar ervoor. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verbruik van gas, water en elektra. Soms kunnen we jouw verbruik aflezen aan de meterstanden. Vaak is dat niet mogelijk en bepaalt een verdeelsleutel (door middel van servicekosteneenheden) wat jij en je huisgenoten in de servicekosten betalen aan gas, water en elektra. Zo betaalt bijvoorbeeld iemand met een grote kamer meer dan iemand met een kleine kamer. Hoe de kosten exact worden verdeeld kun je vinden in de huurvoorwaarden.

Afrekening van je servicekosten

Het kan zijn dat je op basis van de afrekening geld terugkrijgt of dat je moet bijbetalen. We streven ernaar vóór 1 juli de afrekening servicekosten te verzenden. Als de afrekening heeft plaatsgevonden en je bent ingelogd, kunt je de afrekening servicekosten hier terugvinden. Vergeet niet om een uitbetaalrekening bij je betaalgegevens aan ons door te geven of te wijzigen, zodat we geld aan je kunnen terugbetalen als je daar recht op hebt. In je rekeningoverzicht kun je terugvinden wanneer het geld is uitbetaald.

Niet alle servicekosten worden afgerekend. In geval van de zogenaamde niet-verrekenbare servicekosten gaat het om vaste tarieven, die jaarlijks worden vastgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de glas- en inboedelverzekering, het Ziggo-abonnement en het Serviceabonnement. Meer informatie over het Serviceabonnement.

Servicekosten Accommodate

  Accommodate-huurders krijgen geen afrekening servicekosten, tenzij in de huurovereenkomst anders is afgesproken. Dat geldt bijvoorbeeld wel voor studenten van het AUC en PhD'ers die voor langere tijd huren.

Toelichting op voorleggen van de servicekostenafrekening aan de huurdersvertegenwoordiging

Elk jaar leggen we onze servicekostenafrekening voor aan de bewonerscommissie en huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties zijn akkoord met de meeste posten op de servicekostenafrekening van 2019. Over het inhouden van 10% op de teruggave op de energiebelasting bij een gedeelte van onze afrekeningen, zijn we het niet eens geworden. Om te voorkomen dat je servicekostenafrekening (meer) vertraging oploopt, kiezen we er in overleg met de betrokken bewonerscommissie in het merendeel van de situaties voor om wél zo snel mogelijk je afrekening af te ronden. Ook wanneer deze inhouding, vaak kleine bedragen, van toepassing is. Mocht blijken dat wij deze kosten niet in rekening mogen brengen, dan ontvang je deze natuurlijk weer terug.

Energiebelasting, hoe zit dat precies?
Om te zorgen dat we zuiniger en efficiënter omgaan met energie, heft de overheid energiebelasting.
De Belastingdienst ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte, waarover je geen belasting hoeft te betalen. Daarom verlaagt de Belastingdienst de energiekosten van woningen met een bedrag per jaar. Dit gebeurt automatisch per elektriciteitsaansluiting.
Dit gaat niet automatisch wanneer je woont in een gebouw waarbij er sprake is van grootverbruik en er dus meerdere woningen één meter delen. Om te zorgen dat je als huurder van deze gebouwen ook energiebelasting terug krijgt, doet we een zeer complexe aanvraag voor de teruggave daarvan. Hieraan zijn we veel kosten kwijt. Om deze kosten te dekken, houden we 10% in op de teruggave van de energiebelasting van je gebouw.  

Vraagbaak

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden