Huurverhoging 2019

DUWO beperkt de huurverhoging per 1 juli 2019 voor het grootste deel van haar woningen tot 1,6%. Hiermee corrigeert DUWO hoofdzakelijk de inflatie over 2018. In enkele gevallen waar DUWO geen eigenaar is en er contractueel afwijkende afspraken zijn, kan DUWO een hoger percentage berekenen. Dat geldt ook voor bepaalde woningen waar de huur lager is dan die van vergelijkbare woningen in hetzelfde complex. De verhoging is in deze gevallen maximaal 3,1% bij onzelfstandige woningen, respectievelijk  4,1% bij zelfstandige woningen. DUWO past in 2019 de inkomensafhankelijke huurverhogingen van 5,6% niet toe.

Vóór 1 mei 2019 krijgen de huurders een mail of brief met de nieuwe (kale) huur.
Tegelijk met de huur wordt ook het voorschotbedrag van de servicekosten aangepast. Van de meeste servicekosten kan DUWO de hoogte niet beïnvloeden. Wel proberen we waar dat mogelijk is de servicekosten zo laag mogelijk te houden. Het tarief van Ziggo wordt dit jaar iets verhoogd, de tarieven van de glas- en inboedelverzekering en het serviceabonnement blijven hetzelfde.

Betaalbaar houden
De huurdersorganisaties hebben positief geadviseerd op de door DUWO voorgestelde, beperkte huurverhoging. We zijn het erover eens dat een structurele extra huurverhoging niet op zijn plaats is nu het inkomen van een groot deel van onze huurders onder druk staat. Onze student-huurders hebben te maken met de invoering van het studievoorschot. Om onze woningen voor mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar te houden, zien we ook voor de reguliere sociale woningvoorraad af van een structurele extra huurverhoging (boven inflatie).

Bezwaar maken tegen de huurverhoging
Ben je het niet eens met de huurverhoging die DUWO voorstelt, dan kun je tot 1 juli (de datum waarop de verhoging ingaat) bij DUWO een bezwaarschrift indienen. Gebruik hiervoor het standaard bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie en upload dit formulier via het contactformulier.

Huren Accommodate
De jaarlijkse huurverhoging geldt voor veel Accommodate-contracten niet, omdat gedurende de looptijd van het contract de huur niet wordt verhoogd, tenzij in de huurovereenkomst anders is afgesproken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij studenten van het AUC Amsterdam, IBIS, de MSc’ers van UNESCO-IHE en PhD'ers die voor langere tijd huren. Accommodate-huurders die hun huurcontract bij Accommodate willen verlengen met ingang van 1 juli of later, krijgen wel te maken met een nieuwe huurprijs. Let op als je vóór 1 mei een kamer reserveert: pas vanaf 1 mei worden op de website de nieuwe huurprijzen getoond. Maak je dus vóór 1 mei een reservering met ingangsdatum 1 juli of later, dan geldt voor jou de nieuwe, hogere huurprijs vanaf 1 juli.

Aanpassing servicekosten
Bij DUWO betaal je, naast je kale huur, meestal ook servicekosten. In je huurcontract staat welke servicekosten je betaalt. Je kunt dit ook bekijken in jouw DUWO account bij Huurprijsopbouw en huurtoeslag.

Op basis van de verwachte prijsontwikkeling van deze servicekosten past DUWO per 1 juli het (voorschot)bedrag voor servicekosten aan. Deze verhoging is dus niet gekoppeld aan het percentage dat de overheid voor de huurverhoging voorschrijft. De procentuele stijging van de totale huur (de kale huur en de servicekosten samen) kan dus hoger uitvallen dan het huurverhogingspercentage. Niet verhoogd worden dit jaar de tarieven van de glas- en inboedelverzekering en het serviceabonnement en wel verhoogd wordt het tarief van Ziggo.

Vraagbaak

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden