Geen objecten gevonden

Aanpassing voorschot servicekosten

De aanpassing voorschot servicekosten is dit jaar op 1 januari 2023.

Normaal gesproken verhoogt DUWO de huur en de voorschotten van de servicekosten ieder jaar per 1 juli. De energieprijzen zijn in 2022 enorm gestegen. Bewoners van wie energiekosten verrekend worden in de servicekosten, merkten daar tot het einde van 2022 weinig of niets van. Voor het jaar 2023 hebben we echter nieuwe contracten moeten afsluiten. Ondanks het feit dat we zo gunstig mogelijk konden inkopen, betekent dit toch dat de servicekosten per 1 januari 2023 fors zijn gestegen. Zowel DUWO als de huurdersorganisaties waren het er daarom over eens dat een aanpassing van het voorschot servicekosten op 1 januari wenselijker was.

Afgesproken is dat dit vooralsnog eenmalig zal zijn. In 2023 zal deze wijziging geƫvalueerd worden en gaan we overleggen of de aanpassing voorschot servicekosten structureel jaarlijks op 1 januari plaats zal vinden.

Begin december 2022 hebben huurders een brief ontvangen met daarin de nieuwe bedragen van de voorschotten servicekosten.