Geen objecten gevonden

Aanpassing voorschot servicekosten

De eerstvolgende aanpassing voorschot servicekosten zal zijn op op 1 januari 2023.

In 2021 had DUWO al het voornemen om de aanpassing van de voorschotten te verplaatsen van 1 juli naar 1 januari. Wij hebben daarover destijds aan de huurdersorganisaties advies gevraagd. Zij waren van mening dat de bewoners geen baat hadden bij de wijziging en hebben in eerste instantie negatief geadviseerd.

Doordat de energieprijzen momenteel harder stijgen dan verwacht is er een nieuwe situatie ontstaan. DUWO sluit haar energiecontracten per kalenderjaar af en vanwege meerjarige overeenkomsten met de energieleveranciers zijn grote energieprijsstijgingen hierin afgedekt tot 2023.

Vanaf 1 januari 2023 verwacht DUWO een hoger energietarief voor haar bewoners.  Zowel DUWO als de huurdersorganisaties zijn het erover eens dat gezien de omstandigheden een aanpassing van het voorschot servicekosten op 1 januari wenselijker is. Op 1 juli 2022 zal nog niet duidelijk zijn wat de tarieven per 1 januari 2023 worden. De kans is dan te groot dat de voorschotten die bij de huurders in rekening gebracht worden niet aansluiten bij de daadwerkelijke kosten en tot onaangename verrassingen achteraf leiden.

Om deze reden hebben de huurdersorganisaties een positief advies aan DUWO gegeven om per 1 januari 2023 de voorschotten aan te passen. Afgesproken is dat dit vooralsnog eenmalig zal zijn. In 2023 zal deze wijziging geƫvalueerd worden en gaan we overleggen of de aanpassing voorschot servicekosten structureel jaarlijks op 1 januari plaats zal vinden.