Geen objecten gevonden

Servicekosten

Bij DUWO betaal je naast je kale huur ook servicekosten. Dit zijn kosten voor diensten zoals schoonmaak en gas, water en elektra. De kosten kunnen per woning verschillen. In je huurcontract staat welke servicekosten je betaalt.

Voor sommige servicekosten staat niet van te voren vast hoeveel je in een jaar gebruikt, bijvoorbeeld elektriciteit of water. Voor deze servicekosten betaal je maandelijks een voorschot en je krijgt één keer per jaar een afrekening op basis van de werkelijke kosten. Heb je teveel betaald, dan krijg je dit bedrag terug. Heb je te weinig betaald, dan moet je bijbetalen.

De (voorschotten op de) servicekosten zijn dit jaar op 1 januari 2023 aangepast.
Vanwege de overheidsregeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) worden je servicekosten mogelijk per 1 juli 2023 verlaagd.

Servicekosten waarvan de prijs vaststaat (vast tarief) zijn meegerekend in de huurprijsopbouw. Voorbeelden zijn de inboedelverzekering en het lidmaatschap van de huurdersorganisatie. Servicekosten met een vast tarief vind je dus niet terug op het overzicht van de afrekening servicekosten.