Geen objecten gevonden

Servicekosten

Bij DUWO betaal je naast je kale huur ook servicekosten. Dit zijn kosten voor diensten zoals schoonmaak, internet, gas, water en elektra. De kosten kunnen per woning verschillen. In je huurcontract staat welke servicekosten je betaalt.

Servicekostenafrekening

Sommige servicekosten kennen een vast tarief zoals de inboedelverzekering of het internetabonnement. Maar er zijn ook servicekosten die worden gevormd door het verbruik, bijvoorbeeld elektriciteit, gas of water. Omdat van te voren niet vast staat hoeveel je van deze diensten in een jaar gebruikt, betaal je maandelijks een voorschot.

Door te kijken naar het verbruik in het voorgaande jaar, wordt een voorschotbedrag berekend. Soms kunnen we jouw verbruik aflezen aan de meterstanden. Vaak is dat niet mogelijk en bepaalt een verdeelsleutel wat jij en je huisgenoten in de servicekosten betalen aan gas, water en elektra. Zo betaalt bijvoorbeeld iemand met een grote kamer meer dan iemand met een kleine kamer. Hoe de kosten exact worden verdeeld kun je vinden in de huurvoorwaarden.

Eén keer per jaar ontvang je een afrekening op basis van de werkelijke kosten. Dit noemen we de servicekostenafrekening. Heb je in totaal teveel betaald, dan krijg je dit bedrag terug. Heb je te weinig betaald, dan moet je bijbetalen.

Voorschotten en vaste tarieven
De (voorschotten op de) servicekosten zijn dit jaar op 1 januari 2023 aangepast.
Vanwege de overheidsregeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) worden je servicekosten mogelijk per 1 juli 2023 verlaagd. Huurders hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. 

Vraagbaak