Geen objecten gevonden

Waarom een huurverhoging in corona-tijd?

DUWO is een stichting zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel. Wij zijn er om studenten een eerlijk thuis te bieden in de omgeving waar zij studeren. Dit geldt voor elke student, ook voor studenten die minder financiële middelen hebben. Daarom zetten we ons in voor betaalbare huisvesting.  De huurprijzen voor onze 33.000 huurders liggen dan ook ver onder de marktprijs en alle inkomsten die wij ontvangen worden gebruikt om ons maatschappelijke doel te waarborgen.  

Zo is nog steeds uitbreiding van het aantal studentenkamers broodnodig voor de huidige en toekomstige generatie studenten. Daarnaast is het onderhoud en verduurzaming van onze huidige woningvoorraad zeer belangrijk om ons aanbod kwalitatief in stand te houden het een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.  Het is voor het nastreven van dit doel van groot belang om de huurprijzen voor inflatie te blijven corrigeren, ook in tijden dat studenten het mogelijk financieel zwaarder hebben. 

Ook Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is geen voorstander van het bevriezen van de huren vanwege de coronacrisis. Volgens haar is dat onverstandig, omdat woningcorporaties de huurinkomsten hard nodig hebben om ook tijdens de coronacrisis te blijven bouwen. Een bevriezing zal een groot gat slaan in de inkomsten. De huuropbrengsten zijn voor woningcorporaties nodig om ‘huizen te blijven bouwen en huizen te verduurzamen’. DUWO deelt deze mening en voert mede daarom de huurverhoging door. 

Het overgrote deel van onze huurders heeft recht op huurtoeslag. Dit zorgt ervoor dat de netto-huurverhoging veelal een beperkt bedrag omvat. DUWO is van mening dat deze verhoging geen significante impact heeft op de financiële situatie van studenten. Daarmee is het effect voor de huurder beperkt, terwijl de impact op de bedrijfsvoering van DUWO groot is, voor dit moment, maar ook voor de toekomst.