Geen objecten gevonden

Toelichting huurverhoging

Ten behoeve van de energie- en watervoorziening van de studentenkamers in het Anna van Bueren wordt gebruik gemaakt van nutsvoorzieningen van de Universiteit Leiden.
DUWO factureert deze kosten aan de student namens de Universiteit.

De warmtelasten in het voorschot servicekosten worden per 1 juli 2022 verhoogd met € 18,00 per maand, ofwel € 216,00 per jaar. Het huidige bedrag is €34 per maand; het nieuwe bedrag per 1 juli wordt €52 per maand.

De stijging van deze kosten komt voort uit een verhoging van de energietarieven door energieleveranciers. Warmte wordt in je gebouw geleverd door een WKO, elektriciteit komt van windenergie. De prijzen hiervoor zijn sterk gestegen in de afgelopen periode.

Ook wordt het voorschotbedrag voor de schoonmaak van de algemene ruimtes per 1 juli 2022 verhoogd met €3 per maand, ofwel €36,00 per jaar. Het huidige bedrag is €5 per maand; het nieuwe bedrag per 1 juli wordt €8 per maand. De reden hiervoor ligt in het feit dat DUWO de schoonmaakwerkzaamheden moet uitbreiden, om het Anna van Bueren gebouw goed genoeg schoon te kunnen houden.

De verhoging van het voorschot servicekosten wordt per 1 juli 2022 doorgevoerd, om te voorkomen dat huurders achteraf, wanneer de betaalde voorschotten worden verrekend met de werkelijke kosten, worden nabelast met een hoge afrekening servicekosten.

Onderbouwing bedragen:
Het huidige voorschotbedrag voor de warmtelasten bedraagt €34 per maand per bewoner;
Dit levert een totaal opbrengst op per jaar van bijna €162.000.
De totale kosten voor de warmtelasten over 2021 bedroegen €226.000, waarbij de verwachting is dat deze kosten in 2022 nog verder zullen stijgen richting de €248.000.
€248.000 / 396 bewoners / 12 maanden = €52 per maand

Het huidige voorschotbedrag voor de schoonmaakkosten van de algemene ruimtes bedraagt €5 per maand per bewoner; dit levert een totaalopbrengst op per jaar van bijna €24.000. De totale kosten volgens het uitgebreidere schoonmaakprogramma bedraagt €38.000 per jaar.
€38.000 / 396 bewoners / 12 maanden = €8 per maand.