Geen objecten gevonden

Eenmalige huurverlaging 2023

Per 1 juli 2023 kan voor een aantal huurders sprake zijn van een (eenmalige) huurverlaging. 

Dit zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen: 

  1. Je woont in een zelfstandige woning 
  2. Je huurde deze woning al op 1 maart 2023 
  3. Je netto huur is hoger dan € 575,03 en lager dan € 808,06 
  4. Je inkomen over 2021 was lager dan: 
  • € 23.250 (eenpersoonshuishouden) 
  • € 24.600 (eenpersoonsouderenhuishouden) 
  • € 30.270 (meerpersoonshuishouden) 
  • € 32.730 (meerpersoonsouderenhuishouden) 

Als je aan de eerste drie voorwaarden voldoet dan hebben we bij de Belastingdienst een inkomenscategorieverklaring opgevraagd. Als uit die verklaring is gebleken dat je aan de laatste voorwaarde voldoet, hebben we de huurverlaging per 1 juli 2023 toegepast en is je nieuwe Basis Netto-Huur € 575,03