Geen objecten gevonden

Heffingen en belastingen

De gemeente, het waterschap of de Belastingdienst brengen heffingen en belastingen in rekening.
Denk aan rioolrecht (gebruikersdeel), zuiveringsheffing en afvalstoffenheffing. Soms sturen deze instanties de rekening naar jou en betaal je direct aan de leverancier. Soms sturen deze organisaties de rekening naar DUWO en betaal je via de servicekosten.

Staan bijvororbeeld afvalstoffenheffing, rioolrecht en zuiveringsheffing in je overzicht servicekosten?
Dan betaal je deze kosten al in je huur.