Geen objecten gevonden

Werkzaamheden buitenkant woning

  • Er wordt gewerkt aan de installaties van het hele complex. Dat kan hoorbaar zijn in alle groepen/huizen. Zo nu en dan komen hiervoor werklieden over de vloer (denk aan elektra-installatie, gasinstallatie en de ventilatie);
  • gevels en buitenkozijnen(glas) worden hersteld en hang- en sluitwerk gecontroleerd en vervangen waar nodig;
  • de betonnen trap en het balkon wordt hersteld en de leuningen geschilderd. Het hekwerk wordt gerepareerd en geschilderd;
  • hemelwaterafvoeren, riolering, CV installaties worden nagekeken en zo nodig gerepareerd;
  • de betonnen doorgang bij de Krakeelhof wordt waarschijnlijk vervangen door een hogere doorgang, hierover zijn we nog in gesprek met de gemeente.