Geen objecten gevonden

Regio Leiden

Veel huurders willen concreter weten wat DUWO zelf doet met de verduurzaming van haar panden in Leiden. “Wanneer gaan jullie mijn huis verduurzamen?” horen we steeds vaker. Dat antwoord kunnen we helaas vaak nog niet precies geven. We moeten veel van ons bezit nog verduurzamen, maar we kunnen niet alles tegelijk.  

Nieuwbouw 
Onze nieuwbouw is sowieso duurzaam en gelet op de nog steeds grote behoefte aan extra huisvesting ook broodnodig. Na de recente nieuwbouw bij Lammenschans is nu bij Kolffpad een studententoren in aanbouw. Daarna willen we op de locatie Rhijngeest (Oegstgeest) en Zoeterwoudseweg (Praxis) veel nieuwe studentenhuisvesting toevoegen. Met de gemeente willen we daarnaast nog nieuwe locaties ontwikkelen met voldoende betaalbare woningen.   

Bestaand bezit 
Naast de noodzakelijk uitbreiding van ons bezit moeten we ook ons bestaande bezig verduurzamen. Voor 2029 mogen panden geen E, F of G energielabel hebben. Dit is vastgelegd in de nationale prestatieafspraken. De monumenten zijn daarvan uitgesloten. Voor Leiden betekent dit dat de volgende complexen aangepakt moeten gaan worden als DUWO deze panden wil blijven verhuren.  

  • Kaiserstraat 22 – 26

  • Middelsegracht 20 

  • Schelpenkade 34 

  • Wassenaarseweg 23 - 193 

  • Flanorpad 1 - 9 

  • Rijn en Schiekade

  • Pelikaanhof

 Van een aantal complexen die niet op deze lijst staan, moet de labeling nog exacter bepaald worden om te bekijken of deze ook op de lijst van panden moet komen. Deze lijst zal dus nog verder toenemen.  

DUWO onderzoekt per complex welke aanpak nodig is. Soms kan met kleinere maatregelen al voldoende verbetering van het energielabel worden bereikt. Maar soms moeten we het ook groter aanpakken. Dit doen we bijvoorbeeld momenteel bij Flanorpad. Naast de verduurzaming moeten ook de keuken en badkamers gedaan worden. De balkons verdwijnen omdat er teveel overlast voor de buurt is. Zo’n grote ingreep vraagt om het tijdelijk uitplaatsen van de bewoners. Dat is natuurlijk best een puzzel omdat we geen lege panden hebben waar we even tijdelijk grote groepen kunnen huisvesten.  

Voor de aanpak van een pand worden verschillende scenario’s bekeken. Pas als DUWO heeft gekozen welk scenario het meest wenselijk is, zullen we dit ook communiceren met de bewoners. Dit doen we omdat het nogal uitmaakt of je kunt blijven wonen tijdens de verbouwing of dat je je kamer moet verlaten. Dit heeft impact op jou en daarom willen we eerst meer zekerheid kunnen bieden. Ook over de planning bijvoorbeeld. Nadat we bekend maken dat we een complex aan gaan pakken, volgt verdere uitwerking. Zo moeten allerlei onderzoeken uitwijzen wat precies gedaan moet worden. Dit wordt steeds verder uitgewerkt zodat een aannemer het ook goed kan uitvoeren.  

Op voorhand is dus geen planning van alle complexen te geven.   

Monumenten 
De monumenten zijn uitgezonderd van de nationale prestatieafspraken. DUWO Leiden bezit wel veel monumenten. Daar zijn we ook heel trots op. Onze monumenten staan er ook mooi bij, maar energiezuinig zijn ze vaak nog niet. We hebben ook hier nog een flinke opgave. In ons duurzaamheidsbeleid heeft DUWO de doelstelling vastgelegd dat ons bezit gemiddeld CO2 neutraal moet zijn in 2050. Daarom zijn we al wel begonnen. Rijksmonument Papengracht 17 is in 2021 verduurzaamd. In 2022 zijn we aan de slag gegaan met de rijksmonumenten Hooigracht 34a en 36. Eind 2023 willen we starten met de panden Vliet 11, 13 en 15.  

De aanpak van deze monumenten is grootschalig. Bijna alles wordt vernieuwd. Dit betekent dus dat de bewoners tijdelijk een nieuw onderkomen nodig hebben en dat maakt dat we ook niet veel panden tegelijk kunnen doen. Bovendien is het in de binnenstad van Leiden nog lastig om van het gas af te gaan. Er ligt bijvoorbeeld geen warmtenet en groen gas en waterstof zijn nog niet voldoende beschikbaar. Dat maakt het ook logischer om monumenten pas later aan te pakken en zijn daarom ook geen onderdeel van de nationale prestatieafspraken.  

Kleinere maatregelen 
In de tussentijd zitten we niet stil. De huurder ziet de hoge energielasten en zal ook moeten kijken hoe je energiezuiniger kunt wonen. Dat kan al een hele besparing opleveren. Met het bedrijf Klimaatroute willen we onze panden langs om naast gesprekken ook kleine maatregelen te treffen als tochtstrips en radiatorfolie. Want juist de combinatie van gesprekken over energiebesparingen en maatregelen vinden we belangrijk en werpt de meeste vruchten af.

Kijk hieronder voor meer informatie en de andere acties in de regio.

Leiden

DUWO heeft in samenwerking met de gemeente Leiden circa 100 Sanura Flatmates geplaatst bij Leidse panden. De Flatmate kan warmte terugwinnen uit douchewater. Om deze zo efficiënt mogelijk in te zetten, zijn de Flatmates ingezet bij studenten huizen waar een grote groep huurders gebruik maakt van één douche. 

In samenwerking met de gemeente Leiden worden circa 2.500 wonigen bezocht door Klimaatroute. Het bezoek vind plaats gedurende 2023 en wordt gezamelijk gefinancierd met huurdersorganisatie BRES.

Leiderdorp

Huurders van DUWO konden via de Woonwijzerwinkel een gratis voucher ontvangen t.w.v. 75 euro om te besteden aan energiebesparende producten.

Oegstgeest

In de gemeente Oegstgeest lopen op dit moment nog geen specifieke acties voor huurders van DUWO. Zodra er meer bekend wordt, melden we dat hier.

Voorschoten

In de gemeente Voorschoten lopen op dit moment nog geen specifieke acties voor huurders van DUWO. Zodra er meer bekend wordt, melden we dat hier.


Financiële compensatie

Gemeenten bieden soms mogelijkheden voor financiele compensatie. Bekijk bij jouw gemeente wat er mogelijk is.

Leiden:Tijdelijke regeling bijzondere bijstand energiekosten - Gemeente Leiden
Leiderdorp: Tijdelijke regeling bijzondere bijstand energiekosten - Gemeente Leiden
Oegstgeest: Bijzondere bijstand | Gemeente Oetgstgeest - Gemeente Oegstgeest
Voorschoten: Bijzondere bijstand | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

Hulp bij betalingsproblemen
Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op betaalachterstanden bij het betalen van de huur. Daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden. DUWO spant zich binnen de mogelijkheden in om samen met bewoners in geldnood tot maatwerkafspraken te komen en kan in urgente gevallen de gemeente op de hoogte brengen, zodat bewoners sneller (schuld)hulp kunnen krijgen. Bewoners met dreigende betaalproblemen kunnen ook zelf naar hun gemeente voor hulp. Ze kunnen voor informatie terecht op Geldfit.nl of bellen met 0800-8115 (gratis en anoniem) ....

Deel deze pagina