Hulp bij betalingsproblemen

Snelle (schuld)hulp door gemeenten tijdens energiecrisis

Door stijgende prijzen en hoge energierekeningen lopen mensen meer risico op betaalachterstanden bij het betalen van de huur. Daarom maken de minister voor VRO en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG nieuwe afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden. Dezelfde partijen maakten ten tijde van de coronacrisis vergelijkbare afspraken.

Bij betalingsachterstand snel contact, gemeente kan hulp bieden

DUWO zet al langer in op vroege signalering van betalingsachterstanden. Snel contact tussen bewoners en DUWO helpt de groei van verdere schulden én uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen. DUWO kan in deze gevallen de gemeente op de hoogte brengen, zodat bewoners zo sneller (schuld)hulp kunnen krijgen. Bewoners met dreigende betaalproblemen kunnen ook zelf naar hun gemeente voor hulp. Ze kunnen voor informatie terecht op Geldfit.nl of bellen met 0800-8115 (gratis en anoniem).

Onderdeel van pakket aan maatregelen

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen in de financiële problemen komen tijdens de energiecrisis. Zo komt er het prijsplafond energie, de energietoeslag, en het voornemen tot verhoging van de huurtoeslag. DUWO spant zich binnen de mogelijkheden in om samen met bewoners in geldnood tot maatwerkafspraken te komen. Het zoveel mogelijk voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden past in het totale pakket aan maatregelen.

Deel deze pagina